Pedagogiskt seminarium

Samuel Bengmark: Pragmatic Research on Pedagogical Practice-PREP
​​
I det här föredraget föreslår jag ett program för att studera och förbättra undervisningsmetoder som använder de aktiviteter som vi ofta redan göra när vi utvecklar och utvärderar kurser och bedömer elevernas kunskaper. Idén utgår ifrån att vi då och då gör små undersökningar då vi prövar olika förändringar i vår undervisning och försöker se vad effekterna är. Dock har vi ofta inte tillräckligt med tid, data eller ambition, för att skriva en vetenskaplig artikel om detta. Jag tänker mig därför något jag kallar Pragmatic Research on Educational Practice, eller PREP, som jag skall beskriva i detta föredrag. PREP syftar till att öka värdet av de undersökningar vi ändå gör genom att universitetslärare på ett förenklat sått börjar dela insikter med varandra utan att tillföra för mycket till arbetsbördan.
​​​Zoomlänk: https://chalmers.zoom.us/j/63991155899
Ansvariga för seminarierna är Samuel Bengmark, Elin Götmark och Johan Tykesson.​
Kategori Seminarium
Plats: MV:L14 och Zoom
Tid: 2022-10-24 15:15
Sluttid: 2022-10-24 16:15

Sidansvarig Publicerad: to 20 okt 2022.