Pedagogiskt seminarium

​Åke Fäldt, Fysik: Erfarenheter av flipped Classroom och gruppduggor

Sedan drygt fem år tillbaka har jag och flera andra på Fysik ersatt individuella relativt enkla duggor med gruppduggor som innehåller problem av tentamenskaliber. I en sjuveckorskurs har vi två duggor; en efter tre veckor och en i läsvecka 6 eller 7. Studenterna delas in i grupper om fem och får tre timmar på sig att lösa fyra eller fem uppgifter. Uppgifterna är vanligen sådana som har varit tentamensproblem tidigare. Ganska stor möda ägnas åt att välja rätt sorts uppgifter. De får vare sig vara för svåra eller för enkla. Samtliga i en grupp får samma antal bonuspoäng till tentorna. Gruppen löser uppgifterna på tavlan i sitt grupprum och redovisar i form av fotografier av tavlan. Detta redovisningssätt gör att gruppen är delaktiga i lösandet. Vi har gjort experiment med att hälften av grupperna redovisar genom att fotografera medan hälften redovisar papperslösningar. De som redovisar fotografier har mycket bättre resultat än de som redovisar på papper. Gruppduggorna upplevs positivt av studenterna.
​Seminariet ges i hybridform, i sal MVL15 och i Zoom på länk https://chalmers.zoom.us/j/63991155899
Kategori Seminarium
Plats: MV:L15, Chalmers tvärgata 3, och zoom
Tid: 2021-09-27 15:15
Sluttid: 2021-09-27 16:15

Sidansvarig Publicerad: fr 24 sep 2021.