Matematisk afton

​Populärvetenskapliga föreläsningar med Holger Rootzén, Carl-Joar Karlsson, Linnea Österberg och Barbara Schnitzer

18.00 Holger Rootzén: COVID-19 i Sverige och Danmark
Idag, den 21/1, har i Sverige rapporterats 10.921 dödsfall i Covid-19, i Danmark 1.909. Per invånare har 3 ggr så många dött i Sverige. Danmark är mera tättbefolkat än Sverige och ligger närmare länderna med stor smittspridning. I föredraget diskuteras orsaker till att ändå många fler dött i Sverige.

18.30 Carl-Joar Karlsson: Vad spel kan lära oss om pandemier
Samarbete under långvariga pandemier förklaras av rationellt beteende i spel. När COVID-19 spreds över jorden frågade vi oss ifall den klassiska spelteorin kunde förklara folks beteenden under pandemin. Svaret är: Det beror på! Vi förklarar samarbete utifrån spelteori och kombinerar detta med modeller för sjukdomsspridning.

19.00 Linnea Österberg & Barbara Schnitzer: A mathematician and a biologist walk into a bar…
About interdisciplinary science and bridging differences to reach further. Modern research sometimes feels like the battle of the disciplines. It’s time to level up and focus on our common goals. In the context of aging, we will explore interdisciplinary science between math and biology through history, time and beyond.

Föreläsningarna är en del av Vetenskapsfestivalen, som i år är helt digital. Länk för att delta kommer att publiceras i Vetenskapsfestivalens program.
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2021-04-16 18:00
Sluttid: 2021-04-16 19:30

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.