Statistical Consulting I

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7.5
Kursen ges normalt Every year
Tillhör forskarskola
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursansvarig
Marita Olsson
Kursbeskrivning
Doktoranden ska delta i statistikkonsulternas verksamhet i en omfattning motsvarande 5% av heltidstjänst under ett år (88 timmar). Arbetsuppgifterna ska inkludera att 
  • ta emot nya uppdrag och upprätta kontakt med kunden,
  • formulera kundens frågeställning i statistiska termer,
  • utföra statistiska analyser och rapportera resultat till kunden,
  • få erfarenhet av att använda statistisk programvara, t ex SPSS och R.

Publicerad: ti 29 jan 2013.