Asymptotic Methods in Analysis

Kursens poäng (högskolepoäng, hp) 7,5
Kursen ges normalt Not on a regular basis
Tillhör forskarskola Matematik
Tillhör institution Matematiska vetenskaper
Kursstart 2010-10-25
Kursens slutdatum 2010-12-17
Kursansvarig
Grigori Rozenblioum
grigori@chalmers.se
Kursbeskrivning
To be filled in

Publicerad: ti 29 jan 2013.