Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:

 
Barbara Schnitzer disputerar i matematik, inriktning tillämpningar, med avhandlingen Mathematical Modelling of Cellular Ageing: A Multi-Scale Perspective, fredag den 13 maj kl 10.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Edvin Åblad disputerar i tillämpad matematik och matematisk statistik med avhandlingen Mathematical Modelling and Methods for Load Balancing and Coordination of Multi-Robot Stations, måndag den 13 juni kl 13.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.
 
Jimmy Johansson disputerar i matematik med avhandlingen Global residue currents and the Ext functors, fredag den 30 september kl 13.15 i sal Euler, Skeppsgränd 3.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.