Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


Jimmy Johansson disputerar i matematik med avhandlingen Global residue currents and the Ext functors, fredag den 30 september kl 13.15 i sal Euler, Skeppsgränd 3.

Mingchen Xia disputerar i matematik med avhandlingen Pluripotential-theoretical methods in K-stability, onsdag den 5 oktober kl 14.30 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.
​​​
A
lexey Kuzmin disputerar i matematik med avhandlingen Sketches of Noncommutative Topology, fredag den 18 november kl 10.00 i sal Euler, Skeppsgränd 3.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 sep 2022.