Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:

Jiacheng Xia disputerar i matematik med avhandlingen Some cases of Kudla's modularity conjecture for unitary Shimura varieties, måndag den 17 maj kl 15.15.


MV:s samtliga disputationer från 1959

MV:s samtliga licentiatseminarier från 1998

Sidansvarig Publicerad: on 07 apr 2021.