Doktors- och licentiatexamina

​Kommande seminarier:


João Pedro Paulos disputerar i matematik med avhandlingen Descriptive Set Theory and Applications, tisdag den 31 augusti kl 13.15 i sal Pascal, Hörsalsvägen 1.

Sunney Fotedar har licentiatseminarium i tillämpad matematik och statistik med avhandlingen Mathematical optimisation of the tactical allocation of machining resources in aerospace industry, tisdag den 14 september kl 10.00.

Sidansvarig Publicerad: må 12 jul 2021.