Forskarutbildningskurser

​En ganska stor del av forskarutbildningen innebär att läsa kurser, mest i matematik eller matematisk statistik, förstås, men även en del andra kurser i till exempel pedagogik och forskningsetik, som läses tillsammans med doktorander i andra ämnen. Doktorander får även läsa enstaka kurser i andra ämnen om deras examinator intygar att kursen är relevant för deras forskning.

Kurserna i matematisk statistik och matematik syftar dels till att ge en allmänbildning i avancerad matematik, och dels till att ge en grund för det egna forskningsarbetet. En del forskarutbildningskurser ges regelbundet vid institutionen, medan andra planeras ifrån önskemål från doktorander och lärare. Kursutbudet består av två kategorier av kurser:

1. kurser på avancerad nivå som är gemensamma för grund- och forskarutbildningen.

2. "rena" forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningskurser på Matematiska vetenskaper läsåret 2022/2023.

Doktorandkurser på Nordic Five Techs lista

Doktorandkurser i matematisk statistik och statistik i Sverige: Grapes

På de olika forskarskolorna förekommer särskilda regler angående obligatoriska kurser, totala antalet högskolepoäng och så vidare. Dessa beskrivs i forskarskolornas studieplaner.

OBS! Alla kurserna är, om det inte står annorlunda, öppna för alla, det finns inga begränsningar på antalet platser. Alla kurserna kan läsas för högskolepoäng (hp) av doktorander på alla tre forskarskolorna på MV. Övriga studenter bör få godkännande från lämplig person i fall de vill läsa en kurs för hp.

Anmälan till kurser

A. Kurser gemensamma med grundutbildningen:

För kurser på Chalmers:
Instruktioner för anmälan till kurs och tillhörande tentamen. Notera att det numera är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen i ladok innan deadline, och att undantag från detta inte kan hanteras.

För kurser på GU:
- anmäl dig till kursen via antagning.se. För att underlätta proceduren kan du bifoga ett intyg från din handledare om att kursen kommer att räknas i din forskarutbildning.
- du kommer sedan att få email från Jeanette Montell-Westerlin med mer information
- registrera dig på kursen via Ladok
- registrera dig på tentan via Ladok

Om kursen är gemensam för Chalmers och GU (det vill säga har både en Chalmers- och en GU-kod), så ska Chalmersdoktorander följa Chalmersproceduren och GU-doktorander följa GU-proceduren.

B. Rena forskarutbildningskurser

Från och med VT 2020 ska alla doktorander, både på GU och Chalmers, anmäla sig till dessa kurser i GUs nya system FUBAS. Både GU och Chalmers doktorander anmäler sig som GU-doktorand med sitt xkonto. Anmälan görs här.

OBS! Varje kurs har ett sista anmälningsdatum, se till att anmäla dig innan det. Om man antas till kursen (vilket ska i normalfallet vara en formalitet för doktorander på MV) så kommer man snart efter sista anmälningsdatumet att få ett mail med en länk där man ska registrera sig på kursen. När man är registrerad på kursen kommer kursexaminatorn att kunna lägga in ens tentamensresultat direkt i Ladok.

OBS! Proceduren ovan gäller inte seminariekurserna. För dessa följs proceduren på respektive kurshemsidor.

Sidansvarig Publicerad: to 08 sep 2022.