Forskarutbildningskurser

​En ganska stor del av forskarutbildningen innebär att läsa kurser, mest i matematik eller matematisk statistik, förstås, men även en del andra kurser i till exempel pedagogik och forskningsetik, som läses tillsammans med doktorander i an