Biomatematik


Biomatematikgruppen forskar inom ett flertal tillämpningar av matematik på biologiska fenomen. Flera inom gruppen arbetar med modellering av hierarkiska system där man försöker koppla samman två olika beskrivningsnivåer, tex. individer till populationer, eller celler till organ. Denna forskning bedrivs inom cancerforskning, metabola sjukdomar och jästbiologi. Vi arbetar också med populationsdynamik för bakterier,  tillämpningar av kinetisk teori på djurflockar och evolutionär spelteori. Se även databasen mathbio.se för andra forskare med biomatematikanknytning på GU/Chalmers.
Manet

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2016.