Sannolikhetsteori

Sannolikhetsteorigruppen bedriver forskning i teoretisk sannolikhet. Några av de områden som omfattas av gruppens forskning är: interagerand