Sannolikhetsteori

Sannolikhetsteorigruppen bedriver forskning i teoretisk sannolikhet. Några av de områden som omfattas av gruppens forskning är: interagerande partikelsystem och perkolation, statistisk mekanik, stokastiska partiella differentialekvationer, blandningstider