Forskningsområde Harmonisk analys och funktionalanalys

Harmonisk analys och funktionalanalys

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys, inklusive spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder, reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer, perturbationsteori om differentialoperatorer, icke-linjära partiella differentialekvationer, speciella funktioner och deras tillämpningar inom fysik, operatorteori och operatoralgebror, icke-kommutativ geometri, abstrakt harmonisk analys, topologisk K-teori och indexteori, ergodisk teori och tillämpningar inom geometri och talteori, representationer av Lie-grupper och analys på symmetriska och lokalt symmetriska rum.

Seminarier

Vi deltar i det gemensamma Analys- och sannolikhetsteoriseminariet, vanligtvis på tisdagar kl 15:15-16:15, i rum MV:L14. Det annonseras även i Matematiska vetenskapers kalendarium.

Medlemmar

​Fakultet
Michael Björklund ​Dynamiska system relaterade till homogena rum
Gianmarco Brocchi​ ​Reell och harmonisk analys
​Ulla Dinger
Eusebio Gardella ​Funktionalanalys, C*-dynamiska system
Torbjörn Lundh
​Jana Madjarova ​Partiella differentialekvationer
​Maria Roginskaya ​Funktionalanalys, måtteori, fourieranalys
​Andreas Rosén ​Reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer
Hjalmar Rosengren ​Speciella funktioner och tillämpningar
Julie Rowlett Spektralteori
​Tatiana Shulman ​Funktionalanalys, särskilt operatoralgebror
Lyudmila Turowska ​Operatorteori och operatoralgebror
Genkai Zhang ​Representationer av Lie-grupper och analys på symmetriska rum
​Emeriti
Jöran Bergh ​Analys och diverse tillämpningar av matematik inom naturvetenskap och teknik
​Philip Brenner
Peter Kumlin ​​Icke-linjära PDE
Grigori Rozenblioum ​Matematiska problem med bakgrund i fysik, speciellt kvantfysik
​Peter Sjögren ​Maximalfunktioner och singulära integraler
​Postdoktorer
Clemens Weiske ​Representationsteori för Liegrupper och tillämpningar inom relaterade områden
Doktorander
Mattias Byléhn ​Harmonisk analys och dynamik
Rickard Cullman​ ​Funktionalanalys
​Åse Fahlander ​Funktionalanalys
Jan Gundelach ​Icke-kommutativ geometri, (operator)algebror och stokastiska processer
​Robin van Haastrecht ​Viktade Fourieralgebror
​Carl-Joar Karlsson ​Geometri, analys, tillämpningar inom ekologi/bildbehandling/fysik, spelteori
​Alexey Kuzmin ​K-teori och K-homologi, operatoralgebror
​Externa
​Dragu Atanasiu
​Jan-Olav Rönning

Se vår engelska sida för mer information. ​​​

Sidansvarig Publicerad: må 05 dec 2022.