Forskargruppen Harmonisk analys och funktionalanalys 2019

Harmonisk analys och funktionalanalys

Vi studerar ett brett spektrum av problem inom klassisk och modern analys, inklusive spektralteori för differentialoperatorer på mångfalder, reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer, perturbationsteori om differentialoperatorer, icke-linjära partiella differentialekvationer, speciella funktioner och deras tillämpningar inom fysik, operatorteori och operatoralgebror, icke-kommutativ geometri, abstrakt harmonisk analys, topologisk K-teori och indexteori, ergodisk teori och tillämpningar inom geometri och talteori, representationer av Lie-grupper och analys på symmetriska och lokalt symmetriska rum.

Seminarier

Vi deltar i det gemensamma Analys- och sannolikhetsteoriseminariet, vanligtvis på tisdagar kl 15:15-16:15, i rum MV:L14. Det annonseras även i Matematiska vetenskapers kalendarium.

Medlemmar

​Fakultet
Vilhelm Adolfsson PDE och harmonisk analys, även från en beräkningsmässig synvinkel
Michael Björklund ​Dynamiska system relaterade till homogena rum
​Ulla Dinger
​Peter Kumlin ​Icke-linjära PDE
Torbjörn Lundh
​Jana Madjarova
​Andreas Rosén ​Reell harmonisk analys och icke-släta partiella differentialekvationer
Hjalmar Rosengren ​Speciella funktioner och tillämpningar
Julie Rowlett Spektralteori
Lyudmila Turowska ​Operatorteori och operatoralgebror
Genkai Zhang ​Representationer av Lie-grupper och analys på symmetriska rum
​Emeriti
Jöran Bergh ​Analys och diverse tillämpningar av matematik inom naturvetenskap och teknik
​Philip Brenner
Grigori Rozenblioum ​Matematiska problem med bakgrund i fysik, speciellt kvantfysik
​Peter Sjögren ​Maximalfunktioner och singulära integraler
​Postdokar
Andrew McKee ​Operatoralgebror och abstrakt harmonisk analys
Doktorander
Mattias Byléhn ​Harmonisk analys och dynamik
​Åse Fahlander ​Funktionalanalys
​Carl-Joar Karlsson ​Geometri, analys, tillämpningar inom ekologi/bildbehandling/fysik, spelteori
​Alexey Kuzmin ​K-teori och K-homologi, operatoralgebror
​Hanna Oppelmayer ​Ergodteori
​João Pedro Paulos ​Deskriptiv mängdteori och dessa tillämpningar på funktionalanalys
​Mykola Pochekai ​Bivariant K-teori och mikrolokal analys
​Externa
​Dragu Atanasiu
​Jan-Olav Rönning

Se vår engelska sida för mer information. ​

Sidansvarig Publicerad: to 15 apr 2021.