Forskningsområden på Matematiska vetenskaper

​Algebraisk geometri och talteori
Intresseområden och aktiviteter omfattar men är inte begränsade till: Cliffordalgebror, Arakelovgeometri, additiv talteori, kombinatorisk talteori, automorfa former, L-funktioner, singulariteter, modulirum, rationella punkter på varieteter, och algebraiska ytor.

Artificiell intelligens
Våra forskare arbetar med olika ämnen inom AI, till exempel matematiska grunder, förbättrade algoritmer, nya tillämpningar, och samhälleligt genomslag.