Algebraisk geometri och talteori

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori. Intresseområden och aktiviteter omfattar men är inte begränsade till: Cliffordalgebror, Arakelovgeometri, additiv talteori, kombinatorisk talteori, automorfa former, L-funktioner, singulariteter, modulirum, rationella punkter på varieteter, och algebraiska ytor. 

Seminarier

Vi organiserar Seminariet i algebraisk geometri och talteori.

Medlemmar

​Lärare och forskare
​Kirsti Biggs ​Talteori
Julia Brandes ​Talteori, diofantiska ekvationer
Lucile Devin ​Analytisk talteori
Dennis Eriksson Aritmetisk och algebraisk geometri
Laura Fainsilber ​Talteori, matematikundervisning
Jan Gerken ​Geometriska aspekter av maskininlärning
Peter Hegarty ​Diskret sannolikhetsteori, kombinatorisk talteori och ändlig gruppteori
Christian Johansson ​Algebraisk talteori, Langlandsprogrammet
Stefan Lemurell ​Talteori, Langlandsprogrammet
Caihua Luo ​Talteori
Daniel Persson ​Automorfa former och strängteori
Martin Raum ​​Modulära former
Per Salberger ​Talteori, algebraisk geometri
Jan Stevens ​Algebraisk geometri, singularitetsteori
Anders Södergren ​Talteori, automorfa former
​Doktorander
Kristian Holm ​Talteori
Tobias Magnusson ​Modulära former
​Jiacheng Xia Talteori
​Emeriti
​Juliusz Brzezinski ​Interaktioner mellan talteori, algebra och geometri av ordningar i algebror över globala kroppar
​​Ulf Persson ​Algebraisk geometri
​​​

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.