Algebraisk geometri och talteori

Gruppens forskning täcker ett brett spektrum inom algebraisk geometri och talteori. Intresseområden och aktiviteter omfattar men är inte