Föreslå bokinköp, nya böcker


Inköp av böcker till Matematikbiblioteket sker genom möten med inköpsgruppen ungefär 3-4 gånger per år. Alla anställda på institutionen kan lämna förslag till inköpsmötena antingen direkt till biblioteket eller till medlemmarna i inköpsgruppen. Vänd dig till representanten för ditt ämnesområde:

Inköpsgruppens representanter

Analys och geometri
Peter Kumlin (ordförande): kumlin@chalmers.se 

Statistik
Peter Jagers: jagers@chalmers.se 

Algebraisk geometri och talteori
Per Salberger: salberg@chalmers.se

Optimering
Ann-Brith Strömberg: anstr@chalmers.se

Topologi och övrigt
Thomas Weibull​: weibull@chalmers.se

Komplex analys​
Richard Lärkäng: larkang@chalmers.se​

Bokinköpslistor från inköpsnämndens möten

1_2021.pdf1_2021.pdf

4_2020.pdf4_2020.pdf

3_2020.pdf

2_2020.pdf2_2020.pdf

1_2020.pdf1_2020.pdf

3_2018.pdf4_2019.pdf​

3_2018.pdf3_2019.pdf

3_2018.pdf2_2019.pdf

1_2019.pdf1_2019.pdf

3_2018.pdf3_2018.pdf

2_2018.pdf2_2018.pdf

1_2018.pdf1_2018.pdf

Sidansvarig Publicerad: må 12 apr 2021.