Bibliotekets mötesrum

Om matematikbiblioteket

​Biblioteket flyttade i november 2018 till bottenvåningen i MV-huset. I korridoren bredvid biblioteket finns äldre nummer av tidskrifter samlade i ett tidskriftsmagasin. Utöver boksamlingen i biblioteket står tidskrifter från 2014 och framåt tillgängliga i biblioteket längst bak mot väggen. I biblioteket finns också utlåningsstation, sökdator, kopieringsmaskin, två studieplatser, en soffa, ett mötesrum, nya böcker, reservationer och bibliotekets kontor.  

Biblioteket har ett eget klassifikationsystem (hylluppställning) baserat på MSC:

Personal i biblioteket

Sofia Arvidsson, bibliotekarie
Tfn: 031-772 6520

Gustav Bäcklin, bibliotekarie
Tfn: 031-772 5938

Kontakta biblioteket:

Postadress

Matematiska vetenskaper
Matematikbiblioteket
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Besöksadress

Chalmers tvärgata 3, bottenplan
 

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.