Årsberättelse 2018

Arbetet är nog ett vanligt samtalsämne både i familjen och tillsammans med vänner och bekanta. Det tog institutionen fasta på och alldeles innan sommarlovet bjöds närstående till institutionens medarbetare in till öppet hus. Omkring 50 personer, varav en tredjedel var barn, kom till institutionen och fick bland annat möjlighet att testa några av de matematiska leksaker som annars används i samband med skolbesök eller Vetenskapsfestivalen.

Att intresset för matematik är stort även utanför skola och universitet får institutionen bevis för varje år när forskare och lärare deltar i Vetenskapsfestivalen. Många sökte sig också till de två bildningskurser som institutionen gav tillsammans med institutionen för fysik: Navigeringskonstens historia och Matematikens guide till Ganymedes.

En av årets större händelser var den 40:e internationella konferensen om stokastiska processer och dess tillämpningar, som hölls under fem sommardagar i Göteborg. Närmare 500 deltagare hade möjlighet att välja mellan 350 olika föredrag, en posterutställning och andra aktiviteter. Ett antal deltagande föräldrar med små barn utnyttjade erbjudandet om gratis barnpassning.

Det stora genomslaget för artificiell intelligens och maskininlärning har också påverkat institutionens verksamhet. Inom biomatematik och biostatistik har detta använts länge, men en workshop i början av året resulterade i många nya förslag på doktorandprojekt, varav flera sedan fått finansiering genom Wallenbergs satsning WASP-AI. Institutionen har också påbörjat en rekrytering av en biträdande lektor inom artificiell intelligens, och medverkar aktivt i ett nytt masterprogram, Data Science, vid Chalmers.

Många medarbetare har blivit uppmärksammade för sina insatser inom forskning, utbildning och samverkan: Axel Målqvist fick Göran Gustafssonpriset i matematik, Bo Berndtsson tilldelades Stefan Bergmanpriset av American Mathematical Society, David Witt Nyström fick Wallenbergpriset, Håkan Andreasson tilldelades Wallmarkska priset, och Erik Broman har premierats av Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse. Bland våra yngre medarbetare fick Henrike Häbel pris för Sveriges bästa avhandling i matematisk statistik och Edvin Åblad fick pris för bästa masteruppsats i industrimatematik från the European Consortium for Mathematics in Industry. Pedagogiska priser har gått till Thomas Wernstål (från Kemiteknologsektionen), Julie Rowlett, Jakob Hultgren och Björn Martinsson (från Fysikteknologsektionen), och till Johan Tykesson (från Naturvetarsektionen), och Elisabeth Eriksson belönades för förtjänstfulla insatser inom utbildningen.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: to 25 nov 2021.