Händelser: Matematiska vetenskaperhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 17 Aug 2022 08:37:47 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220822.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220822.aspxPresentation av examensarbete<p>MV:L14, Chalmers tvärgata 3</p><p>Rickard Cullman: A linear dynamical approach to Kriz’ theorem</p>​​<br />Abstrakt: We present an overview of some standard results concerning integer subsets with positive density, subsets which are piecewise syndetic and the relation between them. We then give a proof of a recent result by Y. Puig, which suggests a linear dynamical approach to Kriz’ theorem. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220825.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220825.aspxPresentation av examensarbete<p>MV:L14, Chalmers tvärgata 3, and online</p><p>​Xinrong Zhao:​ Test optimization using Machine Learning methods on the production of 5G radio products</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220905.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Examensarbete220905.aspxPresentation av examensarbete<p>MV:L14, Chalmers tvärgata 3</p><p>​Anton Eriksson och Mattias Johnsson: Thalamocortical neural mass model​</p>​<br />Examinator: Philip Gerleehttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxChalmers Sport & Teknologi firar 10 år<p>Runan Chalmers Kårhus</p><p>​SAVE THE DATE: Material, Digitalisering, Biomekanik och Fluiddynamik – med tillämpningar inom idrotter som cykling, hästsport, innebandy, segling, skidåkning och simning. 6–7 september fyller Chalmers Sport &amp; Teknologi 10 år. Läs mer och anmäl dig till konferensen.​</p>​<br /><span class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">​</span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/General/Chalmers_Sport_o_Teknologi_ordbild_en.png" alt="Sport Technology" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:128px;width:155px" /><span style="background-color:initial"><span style="font-size:16px"><b>C</b><b>halmers Sport &amp; Teknologi</b> initierades 2012 som ett svar på den ökade efterfrågan på mer djuplodande teknisk forskning med tillämpningar inom idrott. Sedan dess har sportsrelaterad utbildning, forskning och innovation genomförts tillsammans med över 150 externa intressenter, bland annat ett stort antal företag, idrottsförbund och föreningar samt andra offentliga organisationer<b>.</b></span><br /><br /><span style="font-size:12pt"><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" alt="jumping" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:139px;width:154px" /></span></span><div><div><div><span style="font-size:16px"><b>Idag är Chalmers </b>ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet där elitidrottare kan kombinera sin idrott med studier.</span></div> <div><span style="font-size:16px">Under 10-årsjubileumssymposiet får du möjlighet att ta del av inspirerande seminarier och workshops med svenska och internationella talare om ”Sports and Sustainability, Data driven sports research, Innovation in sports and Education in sports &amp; technology”. </span></div> <div><span style="font-size:16px"><br />Programmet för Sport &amp; Teknologis 10 års-jubileum presenteras i juni.</span></div></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><span style="font-weight:700">Läs mer:<br /></span><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Ten-years-of-Sports-and-Technology-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="font-size:16px"> Sport &amp; </span><span style="font-size:16px">Teknologis</span><span style="font-size:16px"> 10 års jubileum </span></a><span style="font-size:16px">(engelska)</span><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">C</span><span style="background-color:initial">halmers Sports &amp; Technology</span></a><br /><a href="https://www.facebook.com/ChalmersSportTeknologi/" style="font-weight:300;outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="font-weight:700">facebook.com/ChalmersSportteknologi</span></a><br /></p> ​</div></div></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspx34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology<p>Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20A</p><p>Den 14-17 september 2022 äger det 34:e årliga mötet för European Society for Hyperthermic Oncology rum i Göteborg med docent Hana Dobsicek Trefna från Chalmers som värd för konferensen.​​ ​​​​​</p><div><strong style="background-color:initial">​​<a href="https://www.esho2022.eu/"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/ESHO2022-Flyer_webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /></a></strong><span style="background-color:initial"><strong>Tema</strong></span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">FoU inom hypertermisk behandling av cancer. </span><span style="background-color:initial"><br /><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Värd för konferensen</strong><br /><a href="/sv/personal/Sidor/hana-dobsicek-trefna.aspx">Hana Dobsicek Trefna​</a>, </span><span style="background-color:initial">docent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för Elektroteknik, Chalmers.<br /><br /><strong>Språk<br /></strong></span></div> <div><span style="background-color:initial">Engelska<br /><br /><strong>Mer information</strong></span></div> <a href="https://www.esho2022.eu/"><div><span style="background-color:initial"><span></span>34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology</span></div> ​</a><div><a href="https://www.esho.info/" target="_blank"><span style="background-color:initial">Om </span><span style="background-color:initial">European Society of Hyperthermic </span><span style="background-color:initial">Oncology</span></a><br /></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden.aspxHur säkerställer vi säkra och effektiva implantat i vården?<p>Både digitalt och på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm</p><p>​Hur ser framtiden ut när det gäller nya material som är på väg in i kroppen och hur säkerställer vi att implantaten är effektiva och säkra? Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium, 16 september, om ledande svensk forskning, utveckling och entreprenörskap i gränslandet mellan material och biologi.</p><div><b>Kommer svensk forskning </b>och industri att vara konkurrenskraftig i framtiden? Är samarbetet mellan tekniska, biologiska och kliniska forskargrupper tillräckligt? Har industrin tillgång till de analysmetoder och patientgrupper som krävs för att dokumentera långsiktig effektivitet och säkerhet? </div> <div><br /></div> <div><b>Nya material </b>introduceras, men hur bra är dom? Hur vet vi att dom är effektiva och säkra? Våra föredragshållare diskuterar nya lösningar för diverse kliniska symptom samt den potential som finns för industriell utveckling på en internationell nivå.</div> <div><br /></div> <div><b>Seminariet</b> lyfter fram ledande svensk forskning, utveckling och entreprenörskap i gränslandet mellan material och biologi,  genom att samla framstående representanter för innovativ materialforskning och biomedicinska samt kliniska forskare. ​<br /><br /><a href="https://www.iva.se/event/hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer inormation, anmälan och program på IVA.se</a><font face="graphik, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:16px"><br /></span></font><br /><div><b>Medverkande:</b></div> <div>Martin Andersson, professor, Chalmers tekniska högskola</div> <div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">åkan Engqvist, professor, Uppsala universitet</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">anna Isaksson, professor, Lunds tekniska högskola</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">ichael Malkoch, professor, Kungliga tekniska högskolan</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">eter Thomsen, IVA-ledamot och professor vid Göteborgs universitet</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">oderator: Susanne Norgren, IVA-ledamot och ordförande i avd V.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Seminariet arrangeras av IVAs avdelning V Bergs- och materialteknik och hålls fysiskt med efterföljande mingel för de som önskar i IVAs lokaler. <b>S</b><b>eminariet sänds även digitalt</b></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation220930.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Disputation220930.aspxDisputation i matematik<p>Euler, Skeppsgränd 3</p><p>​Jimmy Johansson: Global residue currents and the Ext functors</p>​<br />Fakultetsopponent: professor Christophe Mourougane, Université de Rennes 1https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/4th-Workshop-on-Scientific-Computing-in-Sweden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/4th-Workshop-on-Scientific-Computing-in-Sweden.aspx4th Workshop on Scientific Computing in Sweden<p>Pascal, Hörsalsvägen 1</p><p>​(SwedComp22)</p>​<br />Scientific Computing research, development and educational activities can be found in academia and industry all over Sweden. This biannual workshop aims to serve as a forum for exchanging new results, discussing education, building networks and strengthening collaboration. https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/Engineering-Health-2022.aspxEngineering Health 2022<p>Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A</p><p>​Participants in the conference Engineering Health will have the opportunity to network with actors from academia, healthcare and industry.</p><p>​<br />The conference aims to inspire new collaborations and bring life science, medicine and technology actors closer together to find solutions for present and future healthcare challenges.</p> <p>Engineering Health is a joint event organized by University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital, Region Västra Götaland and Chalmers University of Technology.</p> <p>This year's conference is hosted by the Faculty of Science at the University of Gothenburg. The conference will take place at the Wallenberg Conference Centre.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxMaterials for Tomorrow 2022: Materialvetenskap för en hållbar värld<p></p><p>​Save the date. Den 24–25 november välkomnar Chalmers till Materials for Tomorrow 2022. Årets tema är Materialvetenskap för en hållbar värld och dagarna kommer att täcka alla aspekter av Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE.  Plats: Chalmers Konferenscenter, RunAn.</p><span style="background-color:initial">Läs mer på engelska <a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspx">Chalmers.se​</a><br /><br />​Relaterat<span style="font-weight:700">:</span><br /></span><div><a href="https://www.wise-materials.org/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">ISE </span></a><br /></div> <div><a href="https://kaw.wallenberg.org/en/materials-science-sustainable-world"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />WISE on the Knut and Alice Wallenberg Foundation's website ​</a> <br /><a href="/en/departments/ims/news/Pages/Chalmers-part-of-new-3-billion-sek-research-initiative-on-materials-science-kaw.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Major research initiative on materials science</a><br /></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">revious Materials for Tomorrow </span></a></div>