Matematiska vetenskaper

Institutionen är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, och erbjuder högkvalitativ forskning och utbildning i de matematiska ämnena.De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och teknik. Även inom andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk metodik en alltmer framträdande roll. Matematik är också en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en förutsättning för dess många tillämpningar.

Sidansvarig Publicerad: fr 02 dec 2022.