MedTech West firar 10 år

Tio år av västsvensk samverkan kring medicinteknik

År 2009 startades MedTech West som en medicinteknisk plattform i Västsverige. Tio år har gått och de ingående parterna kan se tillbaka på många lyckosamma samarbeten inom forskning, sjukvård och näringsliv. Siktet är nu inställt på framtida utvecklingsmöjligheter.
– Idag kan vi se att det har blivit ett betydligt större fokus på samarbete mellan vården och tekniksidan i regionen, vilket är vad vi har strävat efter, säger Mikael Persson, professor i medicinsk teknik på Chalmers och en av initiativtagarna till MedTech West. Det arbetet ska vi nu fortsätta. Vi hoppas att MedTech West under de kommande tio åren fortsätter att vara en betydande resurs och ett verktyg som kan hjälpa regionen att lösa en del av vårdens behov och i slutänden bidra till största möjliga nytta för patienter.


MedTech West firade sitt tioårsjubileum den 24 oktober genom ett öppet hus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett femtontal medicintekniska forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterade sin forskning och sina innovationer tillsammans med västsvenska medicinteknikföretag.

Medicinteknikföretaget Medfield Diagnostics demonstrerar Strokefinder
Medicinteknikföretaget Medfield Diagnostics demonstrerade sitt bärbara instrument Strokefinder MD100. Utrustningen är ett kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.​ En klinisk studie pågår.


Utställare vid jubiléet på Sahlgrenska UniversitetssjukhusetBland medicinteknikföretagen fanns Detecht, som demonstrerade sin mobilapp som själv kan larma vid en motorcykelolycka. Där fanns även Integrum som visade sin innovativa teknik Neuromotus, som används för att minska fantomsmärtor efter amputationer.


Fakta om MedTech West
  • Grundades 2009 av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen
  • Arbetar för att förbättra förutsättningar för forskning, utveckling och innovationer inom det medicintekniska området genom ökad samverkan mellan akademi, vård och industri
  • Är en plattform där nya, innovativa idéer kan tillvaratas och vidareutvecklas
  • Har bidragit till att etablera en välfungerande samverkansgrupp tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Gothia Forum, Innovationsplattformen, Business Region Göteborg och AZ BioVentureHub
  • Verkar för att säkra tillgången till medicinteknisk kompetens i även framtiden


Exempel på Chalmers-forskning inom ramen för MedTech WestFör mer information kontakta
Mikael Perssonprofessor i medicinsk teknik på Chalmers institution för elektroteknik och en av initiativtagarna till MedTech West

Sidansvarig Publicerad: to 21 nov 2019.