Studentprojektet med soproboten har framgångsrikt demonstrerats


Studenter från tre universitet samarbetade med Volvokoncernen och renhållningsföretaget Renova. Resultatet är en robot som automatiskt hämtar och tömmer sopkärl. En drönare på taket på sopbilen skannar av området från luften och hjälper roboten att hitta tunnorna.
Genom studentprojektet ROAR, Robot-based Autonomous Refuse handling, visar vi hur det kan fungera inom en snar framtid när smarta maskiner kommunicerar med varandra för att underlätta vardagen inom en lång rad områden – inte bara inom sophämtning.

ROAR- projektet är ett samarbete mellan Volvokoncernen, Chalmers, Mälardalens högskola, Penn State University i USA och Renova.

En förutsättning för robotens arbete är att det har skapats och lagrats en karta över området där den ska hämta soptunnorna. Roboten använder sedan en rad olika sensorer för att autonomt kunna utföra sina uppgifter. Bland dem finns GPS, Lidar (ett system som liknar radar men där laserljus används istället för radiovågor) kameror, IMU som bland annat använder accelerometer och gyroskop för navigation samt odometri, där rörelsesensorer mäter positionsförändringar över tid.

Det tog studenter och forskare på de tre deltagande universiteten endast fyra månader att utveckla och bygga den prototyprobot som autonomt hämtar och tömmer soptunnorna. Mälardalens Högskola har utvecklat själva roboten och Penn State University har utvecklat det webbaserade 3D-gränssnittet som gör det möjligt för föraren att övervaka situationen och, om nödvändigt, ta kontroll över roboten.

Vid Chalmers har tre projektgrupper varit engagerade med att utveckla system för lokalisering av sopkärl, säker tömning och det övergripande styrsystemet. En grupp arbetade med systemet för drönaren som självständigt ska lokalisera sopkärl i områden och sedan återvända till sin plats, samt skicka information till roboten som hämtar kärlet. En annan grupp arbetade med säker automatisk kärltömning och kopplade lyftanordningen på sopbilen till ett kamerasystem som genom en algoritm identifierar människor och pausar tömningsproceduren om en människa kommer för nära. Den tredje gruppen arbetade med den övergripande samordningen av de olika delsystemen – i nära samverkan med de andra projektgrupperna. De utvecklade modellen som beskriver hur systemet ska köras vid normal drift samt hur fel ska hanteras

– Projektet har uppskattats av eleverna eftersom de har fått möjlighet att utveckla sitt eget system och samtidigt kommunicera och interagera med människor med annan teknisk bakgrund och som arbetar med andra delar av systemet, säger Petter Falkman, programansvarig för utbildningen i Automation och mekatronik på Chalmers.

Drönare och sopbil

När det är dags att starta sophämtningen trycker sopbilens förare bara på en knapp. Det startar roboten och drönaren, som lyfter från taket på lastbilen och från ovan lokaliserar sopkärlen placering och kommunicerar detta till roboten. Därefter sker all sophämtning och tömning automatiskt av roboten. I hytten kan föraren på en skärm följa exakt var roboten befinner sig.

Gemensam pressrelease: Drönare hjälper soprobot hitta soptunnor

Sophämtningsrobot

Sophämtningsrobot


​​

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.