Studenter utvärderar hur fossilfritt system kan kopieras

​En unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla har byggts upp på Chalmers campus Johanneberg. Satsningen görs för att hitta nya vägar till ett fossilfritt system för energiförsörjning på internationell nivå.
Under våren har fyra masterstudenter studerat möjligheterna att överföra Chalmers-lösningen till andra geografiska platser och hur projektet Fossil-free Energy Districts (FED) kan optimeras. Studenterna presenterade sina resultat vid ett seminarium på Johanneberg Science Park.

Här är kommentarer från några av masterstudenterna som du kan möta i filmen:

Sandra Greven, från Eindhoven Technical University
– Jag har fokuserat på hur FED-projektet kan replikeras och överföras från Sverige till holländska förhållanden. Min studie handlade mest om FED:s marknadsplats, den digitala lösningen och om det är möjligt att överföra systemet från ett land till ett annat, och hur det i så fall kan göras. Visst finns det möjligheter att införa liknande system på utvalda platser; på industriområden, i renoverade eller nybyggda områden, eller som här på ett campus. 

Vu Hoang, från Chalmers 
– Jag tittade främst på systemet för fjärrkyla och hur toppar kan minskas, för att spara pengar och också minska miljöpåverkan. Det snabbaste sättet att minska kyltopparna är att minska efterfrågan från själva byggnaden. Därför har jag studerat hur kylningen fördelas i byggnaden och om hyresgästerna är nöjda med det. Det är faktiskt möjligt att göra justeringar så att de flesta blir nöjda med en lägre grad av kylning än tidigare, och på så sätt kan det totala kylbehovet minska. Detta har varit väldigt kul att jobba med!

Dekorativ bild


Det här är FED – Fossil-free Energy Districts
Projektet Fossil-free Energy Districts är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.
Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.
Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.


Filmen är producerad av Johanneberg Science Park.

Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.