Electricity-buss snabbladdas

Snabbladdning tar steget från bussar till båtar

Volvo Penta, ABB och Chalmers har inlett ett samarbete kring möjliga lösningar för snabbladdning av elfordon för passagerartrafik i marin miljö.
Nu inleds en förstudie för att bedöma hur liknande teknik som idag används för snabbladdning av elektriska bussar också skulle kunna anpassas för laddning av elektriska färjor. Projektet är ettårigt och finansieras delvis av Energimyndigheten.

– Utvecklingen av helt elektrifierade båtar är ännu i sin linda. För att detta nya, spännande transportsystem ska kunna bli framgångsrikt och växa, behöver ett nätverk av snabbladdningsstationer tas fram, säger Niklas Thulin, chef för Electromobility på Volvo Penta.

När förstudien är genomförd är planen att snabbladdningstekniken kommer att installeras i Göteborgs marina demonstrationsarena och bli en del av ElectriCitys kollektivtrafik.

Yujing Liu– På Chalmers har vi en gedigen bakgrund inom elteknikområdet och tillsammans med våra industripartner är vi redan involverade i utvecklingen av olika laddningstekniker för landbaserade fordon, säger Yujing Liu, professor och chef för enheten Elektriska maskiner och kraftelektronik. I det här samarbetsprojektet ska vi nu studera tänkbara tekniska lösningar och inriktningen för de första installationerna till havs i ElectriCitys demoarena, samt ta fram ett koncept för framtida användning i större skala. Vi kommer att undersöka möjligheterna att använda ny teknik för automatisk dockning och trådlös överföring av elektricitet.

För mer information, kontakta:
Yujing Liu, professor i elkraft vid institutionen för elektroteknik på Chalmers


Läs mer om den planerade eldrivna passagerarfärjan över Göta älv: ElectriCity ger sig ut på vattnet med Volvo Penta

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.