Sabine Reinfeldt
​Sabine Reinfeldt arbetar i Henry Wallmans anda och tilldelas det nyinstiftade innovationspriset i medicinteknik.​​
​​

Sabine Reinfeldt först att få Henry Wallman-priset

​Sabine Reinfeldt tilldelas det nyinstiftade priset i medicinteknik i Henry Wallmans anda för sin forskning om benledningsteknik och för sin förmåga att bygga broar mellan discipliner.​
​Sabine Reinfeldt är docent och forskargruppsledare inom Medicinska signaler och system på Chalmers. Hon mottog priset vid en ceremoni på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 19 september​. Vi fick chansen att ställa några frågor till Sabine:

Vad betyder det för dig att få priset?
– Det betyder mycket för mig! Jag känner mig oerhört hedrad och väldigt glad över att få ta emot priset. Jag ser det som en bekräftelse på att mitt arbete är viktigt och uppskattat. Samtidigt vill jag också säga att jag känner mig mycket ödmjuk inför detta. Eftersom jag i början av min forskarkarriär deltog i redan pågående tvärvetenskapliga samarbeten har mina förutsättningar att fortsätta samarbeta varit väldigt bra. Att få ett pris i Henry Wallmans anda är en stor ära, och jag är väldigt glad att min grupps forskning får ett sådant positivt erkännande.

Du får priset bland annat för din stora förmåga att bygga broar mellan discipliner. Varför är samarbete en framgångsfaktor inom forskning, och vad är nyckeln till att bygga välfungerande tvärvetenskapliga team?
– Inom ett och samma ämnesområde skulle vi aldrig kunna lösa utmaningarna i samhället, till exempel inom vården. Vi måste samarbeta över gränserna för att komplettera varandra genom våra olika bakgrunder. Det är viktigt att lyssna på varandras erfarenheter och kunskaper, och att vara öppen för nya lösningar. Att utveckla medicintekniska produkter som är säkra och till nytta för patienterna skulle aldrig vara möjligt utan tvärvetenskapligt samarbete. 
– Jag anser att nyckeln till att bygga väl fungerande tvärvetenskapliga team är att inkludera motiverade människor som alla brinner för att lösa samma problem. Engagemang är viktigt, men även att gruppens medlemmar är lyhörda och lyssnar på varandra. Det är nödvändigt att respektera andra discipliner och det faktum att de har kunskaper som kompletterar dina egna.

Vilket är nästa steg i din forskning?
– Vi följer 16 patienter med hörselnedsättning som använder benledningsimplantatet Bone Conduction Implant, BCI, i en klinisk multicenterstudie. De har nu haft sina implantat mellan snart två och sex år. Genom omfattande mätningar följer vi upp hur implantaten fungerar i exempelvis tester för audiometri och elektrisk överföring, och vi är nu mitt uppe i flera tre- och femårs besök. Det finns ytterligare områden där vi vill fortsätta att undersöka dessa patienter, till exempel när det gäller riktningshörsel. Finns det skillnader mellan olika typer av benledningshörapparater? Kan implantatets infästning och storlek påverka resultatet? 
– I ett närliggande forskningsområde, som vi nu har börjat studera, kan benledning användas för att diagnostisera yrsel. Benledning har använts tidigare, men inte i kliniska undersökningar, eftersom dagens benledningsvibratorer inte kan ge tillräckligt hög ljudnivå vid så låga frekvenser som behövs. Våra preliminära tester visar att fler patientgrupper skulle kunna få en diagnos för sin yrsel med hjälp av den nya vibratorn, som ännu är på prototypstadiet. Metoden ger även mindre obehag för patienterna. Jag ser flera forskningsområden inom balans, yrsel och hörseldiagnostik där vi skulle kunna bidra med vår kompetens.

Läs en intervju med Sabine Reinfeldt, från april 2018: 

Prisutdelning
Pristagaren Sabine Reinfeldt omgiven av Bo Håkansson, Bengt-Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz.

Fakta om priset
Henry Wallmans pris är ett innovationspris inom medicinteknik, som från 2018 årligen delas ut till yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan med expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Bakom priset står stiftelsen Medicin & Teknik vid Chalmers. Prissumman uppgår till 50 000 kronor.
Henry Wallman kom till Chalmers 1948 och var pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling.

Kontaktinformation
Sabine Reinfeldt, docent, institutionen för elektroteknik, Chalmers

Foto: Helene Lindström, MedTech West

Sidansvarig Publicerad: fr 21 sep 2018.