Hasselblad stödjer Sabine Reinfeldts forskning på hörselimplantat

​Sabine Reinfeldt är mottagare av Hasselbladsstiftelsens anslag till kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap.
Sabine ReinfeldtSabine Reinfeldt, forskarassistent i Medicinska signaler och system, forskar på en helt ny typ av hörselimplantat, kallat BCI, för att hjälpa personer med hörselskador i mellanörat. Tekniken använder så kallad benledning, vilket innebär att ljudvibrationer i skallbenet leder ljudet till innerörat, förbi det skadade mellanörat.
 
Patientkontakt ger mervärde
Det unika i den aktuella hörapparaten är infästningen – hörapparaten är utformad som ett implantat som kommunicerar trådlöst genom intakt hud med en liten extern enhet som fästs med magnet, alldeles bakom örat. I den yttre delen sitter bland annat mikrofonen, som tar upp ljud från omgivningen.
 
BCI testas sedan en tid i klinisk studie och förberedelser görs nu för att utöka studien till fler kliniker. Sabine Reinfeldt ansvarar för att samordna, och se till att alla kliniker använder samma mätmetoder. Hon publicerade nyligen en artikel som omfattar resultat från det första halvåret, med de första 6 patienterna. Att träffa patienter i arbetet är inspirerande, berättar hon.
 
– Min drivkraft som forskare är att använda tekniken till att hjälpa människor. Det är väldigt tillfredsställande att kunna hjälpa patienter att höra bra igen. Hörseln är otroligt viktig för att kunna kommunicera och delta i sociala sammanhang.
 
Frågor kvar att besvara
Under samtalet med Sabine Reinfeldt framgår det att det fortfarande finns intressanta frågeställningar att besvara.
 
– Benledningsfysiologi är komplext. Alla människor har lite olika skallben och därmed kan ljudvibrationerna variera mellan patienter. Jag vill veta mer för att kunna omsätta det till kunskap som kan ge bättre hörsel till fler patienter. Kanske kan vi hjälpa fler patientgrupper än idag? Kan vi förbättra deras upplevelse av ljudet? Vilka mätmetoder kan vi använda för att bäst utreda patientnyttan, kan mer objektiva metoder tas fram för detta ändamål?
 
En miljon kronor
Sabine Reinfeldt som har många vetenskapliga frågor att besvara och en stark drivkraft har nu alltså fått anslag för vidaremeritering. Hon har planer för hur anslaget på en miljon kronor ska användas.
 
– Anslaget betyder mycket för mig och jag känner mig hedrad av att ha fått det! Det innebär att jag kan anställda en postdoc och därmed utöka forskningen. Jag får även möjlighet att utveckla mitt internationella nätverk, genom konferensresor och besök hos mina viktigaste kontakter i Holland, Tyskland och Kanada.
Hon ser även fram emot att utvecklas som ledare, när forskargruppen utökas.
 
 
För mer information, kontakta Sabine Reinfeldt, institutionen för Signaler och system.
 
Text och foto: Malin Ulfvarson
 
Hasselbladstiftelsens anslag till Kvinnliga Forskares vidaremeritering inom naturvetenskap delas i år ut för fjärde gången, och årets andra stipendiat blev Malin Johansson vid Göteborgs universitet.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 maj 2017.