SHC blir Swedish Electromobility Centre

​Namnbytet speglar centrumets bredd och roll som plattform för e-mobilitet.

Med start 1 februari 2017 byter Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) namn till Swedish Electromobility Centre. Under de senaste åren har kompetenscentrumet breddats och gått från att främst beröra fordonskomponenter till att se till hela fordonet och tillhörande laddinfrastruktur. Samtidigt har dessa frågor vuxit i betydelse för samhället. Namnbytet speglar utvecklingen och förtydligar centrumets roll som nav för forskning och utveckling inom elektromobilitet i Sverige.

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon och laddinfrastruktur. Centrumet enar Sveriges kompetens och utgör en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Chalmers tekniska högskola är värd för centrumet.  Partners: AB Volvo, Volvo Car Corporation, Scania CV AB, Autoliv Development AB, Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet.​​

Sidansvarig Publicerad: on 30 okt 2019.