​Pedro Pagalday framför kungliga palatset i Phnom Penh
​Pedro Pagalday framför det kungliga palatset i Phnom Penh. Han är stationerad i Kambodja och arbetet för Clinton Foundation innebär en hel del resor även i omgivande länder i Sydostasien.

Pedros mål är att utrota malaria

​Pedro Pagalday har fått drömjobbet. Efter sina studier på masterprogrammet Biomedical Engineering på Chalmers arbetar han nu för organisationen Clinton Health Access Initiative. Där leder han ett projekt kring ett IT-system som ska övervaka och utveckla arbetet med att utrota sjukdomen malaria i Sydostasien.

Grattis till jobbet på the Clinton Foundation. Vad handlar ditt arbete om?
Clinton Health Access Initiative stödjer myndigheter att storskaligt och effektivt bekämpa sjukdomar som malaria genom förebyggande insatser, diagnos, behandling och övervakning. Målet är att på ett hållbart sätt globalt minska antalet malariarelaterade sjukdomar och dödsfall, för att långsiktigt helt kunna utrota malaria.
Min uppgift är att hjälpa myndigheterna i Laos, Myanmar/Burma, Kambodja och Vietnam att utveckla sina program för att samla in och analysera data, och på så sätt göra arbetet att bekämpa sjukdomen bättre och effektivare. Det handlar om att i respektive land bygga upp kompetens hur informationsteknologi kan användas för att konstruera, vidareutveckla och underhålla IT-plattformar för sjukdomsövervakning. Jag jobbar med teknikföretag, akademiska samarbetspartners, världshälsoorganisationen WHO och andra icke-statliga organisationer för att säkerställa att myndigheternas malariaprogram har de verktyg som krävs för att övervaka och utvärdera hur arbetet med att utrota sjukdomen framskrider.

Vad hoppas du uppnå?
Jag hoppas vi lyckas införa övervakningssystem i de fyra aktuella länderna, för att på kort sikt bidra till att minska antalet malariafall och på lång sikt att sjukdomen utrotas. För att klara det behövs en smidig och enkel övergång till de nya systemen och att vi skapar system som är användarvänliga och accepterade av alla berörda. Dessutom vill jag att systemet ska vara hållbart så myndigheter och andra samarbetspartners kan ha användning av det i större skala i framtiden, när det gäller andra hälsoutmaningar för samhället.

Vilka är de största utmaningarna som du kommer att möta?
Den största utmaningen blir att ändra beteenden, det kan bli smått ”kaos” när man inför IT-lösningar som ska användas av människor som inte är vana vid IT-system. Det kräver att man har en mycket god förståelse för sammanhanget. En annan stor utmaning för mig blir att arbeta med många olika samarbetspartners och se till att allas behov tillgodoses genom systemen. Sen har vi ju naturligtvis också de kulturella skillnaderna.

På vilka sätt har dina studier i medicinsk teknik på Chalmers förberett dig för det här uppdraget?
Det viktigaste tycker jag har varit det stora utbudet av fördjupningar jag kunde välja inom masterprogrammet på Chalmers och den innovativa forskningen av hög kvalitet som institutionen bedriver. Den miljön gjorde att jag kunde fördjupa mig inom ett utvalt område, och få stöd och undervisning av oerhört kompetenta personer, så som professor Bengt-Arne Sjöqvist, Ruben Buendía och Ants Silberberg, som fungerade som mina mentorer både professionellt och på ett personligt plan. Den internationella omgivningen i klassrummet och på campusområdet, där man får vänner från hela världen, har också förberett mig för att kunna jobba internationellt. Och såklart att gästföreläsare från industrin bjuds in, vilket gett förberedelse och förståelse för de utmaningar man möter i arbetslivet.

Hur ser dina planer ut för framtiden?
Ärligt talat har jag fått mitt drömjobb. Det jag planerar på kort sikt är att utvecklas i min yrkesroll, särskilt när det gäller att skapa beteendeförändring på internationell nivå genom tekniklösningar. Jag vill fortsätta jobba professionellt med den här typen av projekt och se att arbetet är till nytta för andra människor. Det vore också trevligt att få fortsätta resa och se sig om i världen.
​Pedro Pagalday


Läs om Pedros examensarbete i medicinsk teknik:
Studentprojekt på Chalmers med mål att förbättra mödrahälsovården i Ghana

Läs mer om Clinton Health Access Initiative (på engelska)
Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.