På väg mot en säkrare förarlös framtid

​Framtidens transporter kommer att ske via självkörande fordon med tillhörande infrastruktur, men hur tryggar vi säkerheten för alla trafikanter på vägarna? På AstaZero, testmiljön för trafiksäkerhet i fullskala strax utanför Borås, har ett tvärvetenskapligt innovationsteam samarbetat för att hitta svaren på detta.​
AstaZeros testbana har en modell av en trafikkorsning använts för att simulera en verklig stadstrafikmiljö där både självkörande och vanliga, manuellt körda, fordon utbyter information och "förhandlar" med varandra för att anpassa sina hastigheter och därmed passera korsningen på ett säkert sätt.
 
Teamet, som består av innovatörer och forskare från Ericsson, Chalmers, universitetet Federico II i Neapel samt AstaZero, har använt sig av 5G-mobilnätsteknik och distribuerat molnnät för att utbyta säkerhetsrelaterade data mellan såväl självkörande som manuella fordon och vägens infrastruktur. 
Paolo Falcone
– Genom att bilarna ordnar sig i en typ av konvoj och anpassar avstånden sinsemellan kan kollisioner undvikas både från sidan och bakifrån, säger Paolo Falcone, docent i forskargruppen för mekatronik på Chalmers.
 
– Vår uppgift har varit att utveckla algoritmer för styrningen av fordonen, fortsätter Paolo Falcone, som under projektet har arbetat tillsammans med en doktorand och en masterstudent från universitetet Federico II i Neapel. Dessa beräkningsalgoritmer har sedan överförts till fordonet med hjälp av ReVeRe, Ericsson och AstaZero.
 
De flesta moderna bilar har redan den mobilnätsteknik som krävs för att överföra information om position och hastighet, men begränsningar som finns i traditionella radionät gör det omöjligt att använda sådan data i säkerhetsrelaterade applikationer för att undvika kollisioner.
 
Projektet visar att det finns flera fördelar med att placera nätverket mycket närmare den plats där det används, samtidigt som fördröjningstiden i informationsutbytet kan göras kortare tack vara de avancerade beräkningssystemen. Fordonen kan kommunicera med varandra snabbt och pålitligt samt överföra data, och därmed positionera sig för att undvika kollision när de närmar sig en korsning. Förutom att ge förutsättningar för ett mycket smidigare förarlöst transportnät, är resultatet också ett bra bevis på hur nätverk kan användas på nya sätt. Inte bara för att kommunicera, utan även som hjälp att fatta bättre beslut och förbättra säkerheten i trafiken.

 
Mer om forskningen
Projektet genomfördes från mars till juni 2018. Forskarna kunde dra nytta av erfarenheter från ett liknande projekt men byggde upp systemet från början eftersom andra styrningsalgoritmer, fordonsplattformar och kommunikationsteknik användes.
 
För mer information, kontakta
Paolo Falcone, docent i forskargruppen Mekatronik på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.