Linda Olofsson

Ny föreståndare för Swedish Electromobility Centre

​Linda Olofsson har utsetts till ny föreståndare för Swedish Electromobility Centre, det nationella centret för forskning och utveckling av el- och hybridfordon samt laddinfrastruktur. ​​​
– Elektromobilitet är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av hållbara transportlösningar genom samordning av arbetet mellan industri och forskare, säger Linda Olofsson, som tillträder sin nya tjänst den 29 april och inledningsvis fokuserar på förberedelserna inför centrets fjärde etapp.

– Jag är mycket glad att vi lyckats rekrytera Linda Olofsson som föreståndare för Swedish Electromobility Centre, säger Anders Karlström, prefekt för Elektroteknik på Chalmers där det nationella centret har sin hemvist. Hon har en gedigen teknisk bakgrund och erfarenheter som kommer att vara värdefulla i centrets fortsatta utvecklingsresa. Det är glädjande att tjänsten lockade så många kvalificerade sökande.

Linda Olofsson kommer närmast från RISE, där hon haft en tjänst som gruppchef inom områdena produkt- och produktionsutveckling, big data, digital transformering och innovationsledning. Linda har en doktorsexamen i teknisk fysik från Chalmers 2003. Hon har varit yrkesverksam inom såväl startup-företag som i flera olika befattningar inom RISE-koncernen, där hon arbetat med forsknings- och utvecklingsfrågor i ledande befattningar.

– Jag har erfarenhet av att utveckla forsknings- och utvecklingsverksamheter från mina olika roller inom RISE, säger Linda Olofsson. Det har varit en stor del av mitt arbete att samordna industriparter och forskare för att tillsammans hitta lösningar på komplexa tekniska utmaningar. Som person är jag positiv med stark drivkraft framåt och har lätt att engagera min omgivning. Jag tror att mina professionella erfarenheter, tillsammans med mina personliga egenskaper, gör att jag kan bidra på ett mycket bra sätt till utvecklingen av Swedish Electromobility Center och skapa förutsättningar för den nödvändiga utvecklingen av framtidens hållbara transporter.

Swedish Electromobility Centre förenar svensk expertis inom e-mobilitet och är en nod för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centret närmar sig nu slutet av sin tredje etapp och är för närvarande på väg att ansöka till Energimyndigheten om att gå in i en fjärde etapp sommaren 2019.

– Intresset för elektromobilitet och efterfrågan på kunskap inom området växer starkt, såväl inom industrin och akademin som i samhället i stort, konstaterar Anders Karlström. Centret är väl positionerat för att skapa synergieffekter för sina parter och har förutsättningar att driva ett ökande antal forskningsprojekt.

– Jag vill också passa på att tacka Elna Holmberg som varit centrets föreståndare sedan 2012, säger Anders Karlström. Hon har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit utvecklingen av Swedish Electromobility Centre. Jag önskar Elna all lycka till med sina nya utmaningar.

Mer om Swedish Electromobility Centre
Swedish Electromobility Centre grundades av Energimyndigheten 2007 i partnerskap med svensk bilindustri och akademi. Parter är AB Volvo, Autoliv Development AB, BorgWarner Sweden AB, CEVT, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Mariestads kommun, RISE, Scania CV AB, Uppsala universitet, Vattenfall och Volvo Car Corporation.


Text: Yvonne Jonsson
Foto: privat

Sidansvarig Publicerad: ti 12 mar 2019.