Nödlarm för mc-förare lyfts på IVA:s 100-lista

​En vanlig smartphone kan användas för att detektera trafikolyckor. Det är den enkla men geniala idén bakom appen Detecht, som redan fått positivt mottagande av mc-förare och SOS Alarm. Nu har projektet valts ut för IVA:s 100-lista.​​
För andra året i rad presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sin 100-lista som sätter ljuset på aktuell och viktig forskning. På 2020 års lista synliggörs forskning med koppling till hållbarhet. Syftet är att underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. 

Stefan Candefjord– Det är fantastiskt roligt att vår forskning uppmärksammas på listan, säger Stefan Candefjord, forskarassistent på institutionen för elektroteknik och en av upphovsmännen till algoritmen som appen bygger på. Förhoppningsvis ger det oss möjligheter att hitta nya samarbetspartners för att ytterligare kunna utveckla funktionalitet och användbarhet. Vårt projekt är även utvalt att presenteras vid IVA:s Research2Business Summit den 18 mars, där jag kommer att delta.

Detecht är en social app för motorcyklister som kan rädda liv via automatiskt nödlarm till 112. Genom de inbyggda sensorerna i förarens egen mobiltelefon kan appen detektera mönster i rörelsedata som särskiljer en krasch från normal körning. 

Samverkan mellan forskare och studenter
Genom ett lyckat samarbete med Chalmers Entreprenörsskola bildades företaget Detecht Technologies AB 2018. Appen har med gott resultat testats på svenska vägar under mc-säsongen 2019. De krascher som inträffat har detekterats korrekt och larmkedjan har fungerat planenligt. Samtidigt har antalet falsklarm varit få. SOS Alarm har utvärderat funktionen med bra resultat och beslutat att ta in appen i sin ordinarie larmberedskap. 

– Det är väldigt roligt att testerna förlöpt så bra och att konceptet fungerar hela vägen från mc-förare till utlarmning, fortsätter Stefan Candefjord. Mig veterligen är det här den första trafiksäkerhetsappen som utvärderats och införts av SOS Alarm.

Nya funktioner på väg in
Arbete pågår för att integrera fler funktioner i appen. Det kan handla om allt från utökade säkerhetsfunktioner som förhandsinformation om eventuella faror på vägen och olycksdrabbade vägsträckor till rekommenderade rutter baserade på förarens preferenser. 

Det kommersiella intresset börjar nu också ta fart. Hittills har över 60 000 nedladdningar gjorts av appen, de flesta i Sverige men en marknad finns även internationellt. 

– Mc-förare är särskilt utsatta i trafiken och efterfrågan är stor på innovationer som bidrar till ökad trafiksäkerhet, säger Stefan Candefjord. Även andra oskyddade trafikanter, som cyklister, ryttare och fyrhjulingsförare, skulle kunna ha god nytta av vår teknologi.

Text: Yvonne Jonsson
Porträttfoto: Emmy Jonsson

Läs mer om Detecht

För mer information, kontakta
Stefan Candefjord, forskarassistent i forskargruppen för biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för elektroteknik på Chalmers, 

Övriga som varit delaktiga 
Bengt Arne Sjöqvist, Tekn Dr, Docent; Leif Sandsjö, Tekn Dr, Docent; Robert Andersson, MSc

Sidansvarig Publicerad: ti 03 mar 2020.