Digital gruppbild mentorprogram

Mentorprogram vill stoppa läckaget från akademin

På Chalmers har 28 adepter och 28 mentorer precis börjat sin gemensamma resa inom ramen för ett helt nytt mentorskapsprogram. Syftet är att stödja kvinnliga forskare i deras personliga och yrkesmässiga utveckling och att skapa goda samarbeten mellan juniora och seniora kvinnor inom akademin.
Initiativtagare är de båda nätverken WiSE (Women in Science, vid institutionen för elektroteknik) och WWACQT (Women in WACQT, inom Wallenberg Center for Quantum Technology). Programmet stöds av Genie, Chalmers satsning på jämställdhet för excellens.

– Vårt mål är att stötta doktoranders och postdoktorala forskares utveckling, såväl professionellt som på det personliga planet. Mentorskapsprogrammet ger ett sammanhang där kvinnliga forskare kan mötas och diskutera utmaningar och problem i vardagen, och bidrar därmed till att bygga en miljö som främjar kloka karriärval. Att nätverka är en nyckelkomponent i detta, säger Giulia Ferrini, som representerar WWACQT i gruppen som organiserar mentorskapsprogrammet.

Programmet sjösattes vid en digital kick-off den 25 september.​

Vägledning i medgång och motgång​
– Vi har i flera år velat starta ett sådant här program, säger Hana Dobsicek Trefna från WiSE som höll introduktionen vid mötet. Som ny i den akademiska världen inser du snart betydelsen av att ha en förebild som kan ge nya perspektiv och vägledning i med- och motgång. Därför är vi mycket glada att pilotomgången nu äntligen blir verklighet. 

Den akademiska världen är ett läckande rörsystem i den bemärkelsen att många kvinnliga forskare lämnar akademin innan de når högre befattningar för att istället söka sig andra karriärmöjligheter. Detta gäller särskilt inom tekniska områden, vilket från början också var en av anledningarna till att nätverken WiSE och WWACQT grundades 2011 respektive 2019.

– En lärdom jag dragit genom åren är att stöd från olika personer och konstellationer betyder mycket, både på jobbet och i livet i stort. Därför vill jag särskilt lyfta fram betydelsen av vad ni gör i WWACQT, WiSE och Genie, och vad ett mentorskapsprogram kan åstadkomma, sa Lena Gustavsson, professor emerita, som bjudits in för att hålla ett öppningsanförande vid startmötet.

Goda råd för adepter och mentorer
Lena Sommarström, studie- och karriärvägledare som har erfarenhet av att organisera mentorskapsprogram för Chalmersstudenter, delade med sig av sina bästa råd och tips för adepter och mentorer.

– Som adept bör du först ställa frågan till dig själv vad du behöver utveckla och sedan dela dina tankar med din mentor. Och att axla rollen som mentor är ett utmärkt tillfälle för en mer erfaren person att vidareutveckla sin kommunikationsförmåga, att praktisera aktivt lyssnande och att spegla sig själv som en förebild, säger hon.

Deltagarna fick också möjlighet att träffas för första gången i sina nya roller och hälsa digitalt på den person de matchats med.

– Jag gick med i programmet eftersom jag tycker det är värdefullt att ta del av tips och erfarenheter från äldre och mer insiktsfulla kollegor, säger Marina Kudra, adept i programmet och doktorand på Mikroteknik och nanovetenskap, som matchats med Silvia Muceli, forskarassistent på Elektroteknik. Att min mentor är kvinna tycker jag är ett stort plus. Hon kan hjälpa mig att se utmaningar och fördelar inom den akademiska världen. Jag ser fram emot den här resan.

I en första fas pågår programmet under ett år och kommer sedan att utvärderas. Uppmaningen till deltagarna är att fortsätta hålla relationen i gång så länge dialogen är givande och meningsfull.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Susannah Carlsson
Sidansvarig Publicerad: on 07 okt 2020.