Anders Karlström
Anders Karlström tilldelas 2018 års Arne Asplund Mechanical Pulping Award. Foto: Oscar Mattsson

Nytänkande inom massateknik prisas

​2018 års Arne Asplund Mechanical Pulping Award tilldelas professor Anders Karlström, prefekt vid Chalmers institution för elektroteknik.
​Utmärkelsen delas ut vartannat år av stiftelsen The Arne Asplund Mechanical Pulping Award Foundation och främjar utvecklingen av ny teknik för tillverkning av högutbytesmassa. Priset delas ut som ett erkännande av enastående insatser inom forskning och utveckling av mekanisk massateknik.

– Det är en stor ära för mig att få motta den här utmärkelsen, säger Anders Karlström. Jag har jobbat med detta i många år och det känns fantastiskt att få en sådan bekräftelse på att det verkligen varit mödan värt.

I motiveringen till priset framhålls att Anders Karlström, tack vare sin djupa förståelse för grunderna i raffinering inom mekanisk och kemimekanisk massa, har initierat ett paradigmskifte inom den mekaniska massatekniken genom att introducera en modell byggd på entropi. Detta ger nya verktyg för att förstå sambanden mellan driften av raffinören, segmentmönstret och den producerade massakvaliteten. Modellen har redan införts i flera produktionslinjer och medfört optimerad kvalitet och energibesparing.

Priset består av en guldmedalj och en prissumma på 25 000 kronor. Prisutdelningen kommer att äga rum på International Mechanical Pulping Conference, IMPC, i Trondheim den 29 maj.

Utmärkelsen Arne Asplund Mechanical Pulping Award betraktas som ett ”Nobelpris” i mekanisk massateknik och instiftades 1985 till minne av den svenske ingenjören Arne Asplunds insatser för massa- och pappersindustrin världen över. Han var mannen bakom defibreringsmetoden, även kallad för Asplundmetoden, för mekanisk fiberseparering och tillverkning av termomekanisk massa.

Läs pressmeddelandet om priset

Kontakt: Anders Karlström, professor och prefekt vid institutionen för elektroteknik, Chalmers


Sidansvarig Publicerad: ti 20 feb 2018.