​Anna Reymer och Hana Dobšíček Trefna
​Anna Reymer och Hana Dobšíček Trefna är årets kvinnliga forskare som belönas av Hasselbladstiftelsen.​

Hasselblad prisar framstående unga kvinnliga forskare

​Hana Dobšíček Trefna får ett miljonanslag från Hasselbladstiftelsen för sin forskning om effektivare teknik för att behandla cancer. Priset delas ut till kvinnor som forskar inom det naturvetenskapliga området och står i början av sina akademiska karriärer.
​– Prissumman på en miljon kronor kommer att betyda mycket för min forskning, säger Hana Dobšíček Trefna, forskarassistent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers. Det gör att jag har möjlighet att anställa en doktorand inom mitt forskningsområde, och därigenom är min förhoppning att vi snabbare kan hitta effektiv teknik för att behandla och bota cancer.

Mikrovågsteknik för cancerbehandling
Hanas forskning går ut på att använda mikrovågsteknik som ett komplement till traditionella behandlingsmetoder. Genom att sända mikrovågor genom kroppen på patienten värms cancertumören upp till 40-44 grader, så kallad hypertermi. Behandlingen är toxisk för tumören, och uppvärmningen gör också tumören mer mottaglig för annan behandling. Kliniska studier har visat att traditionell strålterapi och kemoterapi som kombineras med hypertermi ökar möjligheterna betydligt att långsiktigt bota vissa cancertyper.

– Om cirka ett år, i slutet av 2018, planerar vi att inleda kliniska studier på patienter via Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Hana. Genom ett nytt hypertermisystem, som kan nå djupliggande tumörer i huvud och hals med hög precision, är det möjligt att höja temperaturen i tumören, utan att omgivande vävnad påverkas. Studien är ett viktigt steg på vägen för att slutligen göra behandlingsmetoden tillgänglig i cancervården.

Hana Dobšíček TrefnaUnik forskning om hjärntumörer hos barn
Hana forskar även kring behandling av hjärntumörer hos barn, där forskargruppen idag är ensamma i världen om att utveckla mikrovågsteknik för den typen av behandling. Målet är i första hand att färre barn ska drabbas av de allvarliga biverkningar i hjärnans utveckling som traditionella behandlingsformer ger.

– Det vore verkligen fantastiskt om vi lyckas med detta, säger Hana Dobšíček Trefna. Tänk att kunna bidra till högre överlevnad i cancer och ett bättre liv för drabbade barn och vuxna, och även för deras familjer.

Hasselbladstiftelsens stöd till kvinnliga forskare inom naturvetenskap delas i år ut för sjunde gången. Årets andra stipendiat är Anna Reymer vid Göteborgs universitet.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Yvonne Jonsson samt Cecilia Sandblom © Hasselbladstiftelsen

Läs mer om Hasselbladstiftelsen

För mer information kontakta Hana Dobšíček Trefna, Institutionen för Elektroteknik

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.