Första forskarkonferensen om fantomsmärtornas gåta

​En påtaglig och ofta svår smärta från ett ben eller en arm som gått förlorad. Fenomenet kallas fantomsmärta (på engelska phantom limb pain, PLP), men vad är egentligen orsaken och vilken behandling hjälper? Trots att fenomenet studerats vetenskapligt i mer än ett sekel är forskarna fortfarande förbryllade, men dagens forskning leder oss allt närmare svaret på gåtan.​
Den 29 augusti till 2 september 2021 samlas ledande forskare och internationella experter på fantomsmärta i Göteborg vid den första internationell vetenskapskonferensen om fantomsmärta – ICPLP, 1st International Conference on PLP. Syftet är att sammanföra framstående experter inom forskning och behandling av fantomsmärtor i ett forum för öppen diskussion om teorier och rön som för forskningen framåt.

Det beräknas att hundratusentals människor världen över lider av fantomsmärtor. Tillståndet, som ofta uppkommer efter en amputation, kan innebära en allvarlig försvagning och drastiskt minskad livskvalitet för den som drabbas. Än så länge finns inga gemensamt accepterade riktlinjer för förebyggande åtgärder och behandling.

Konferensen kommer att fokusera på tre teman:
  • Neural grund för fantomsmärta: hypoteser, neurofysiologiska studier och modellering
  • Behandlingar: kirurgiska metoder, neurostimulering och icke invasiv behandling
  • Epidemiologi och fenomenologi: prevalens, samsjuklighet och livskvalitet

Den första dagen av konferensen hålls workshops som riktar sig till ingenjörer och kliniker inom området. Där kommer ny teknik och olika behandlingsmetoder att demonstreras. De följande två dagarna ägnas åt presentationer och paneldiskussioner. 
Forskare, som vill hålla muntliga presentationer, posterpresentationer och workshops under konferensen, är välkomna att sända in sina sammanfattningar senast den 28 februari 2021.

Det är inte enbart vetenskap som står i fokus på konferensen. En konsttävling​ har utlysts som alla – såväl studenter som patienter, anhöriga och forskare – är välkomna att delta i. Utmaningen är att uttrycka hur fantomsmärta uppfattas, kan beskrivas och/eller kännas. Vinnaren får ett pris på 5000 SEK samt gratis inträde till nästa ICPLP.

– Vi är mycket glada att ha lyckats samla några av de mest framstående forskarna i världen inom området fantomsmärta vid konferensen. Eftersom det här är första gången något sådant äger rum blir det riktigt spännande att lyssna och samverka med deltagarna för att öka kunskapen och sprida medvetenhet, säger Max Ortiz Catalan, Chalmersforskare och konferensens ordförande, som själv forskar om upphovet till fantomsmärta och behandlingsmöjligheter.För mer information kontakta:
Konferensordförande Max Ortiz Catalan, docent vid Institutionen för Elektroteknik på Chalmers tekniska högskola

Konferensen var ursprungligen planerad att hållas 2-4 september 2020, men på grund av coronapandemin har arrangemanget har flyttats fram.​

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2021.