Vindkraft

Forskningsstöd till framtidens vindkraft

​När Energimyndigheten fördelar sina anslag inom ramen för programmet VindEL 2017–2021 blåser det medvind för Chalmers vindkraftsforskning.
​Intresset är stort att bedriva nya forsknings- och innovationsprojekt inom vindkraft. Av de totalt 53 inkomna ansökningarna i utlysningen för 2017 beviljade Energimyndigheten 17 projekt om totalt cirka 54 miljoner kronor.De beviljade projekten har stark tonvikt på området ”Integration i elsystemet” och bland utförarna är det Chalmers som dominerar. Av de totalt 17 projekten är Chalmers huvudansvarigt för sex projekt och har forskare engagerade i ytterligare två.
Ola Carlson
– Vi har en lång forskartradition inom vindkraftområdet, säger Ola Carlson, biträdande professor i förnybar elkraftproduktion vid Institutionen för elektroteknik. Vi har byggt upp vår kompetens inom elkraftsområdet under 40 års tid och breddat kompetensen i vindkraftsteknik inom Svenskt vindkraftstekniskt centrum de senaste sju åren. Det är glädjande att vi nu får förtroendet att fortsätta vår forskning på den inslagna vägen. Vår styrka inom vindkraftsteknik är främst de elektriska komponenterna och hur de samverkar med elnätet.

Projekten sker i samarbete med flera olika vindkraftsoperatörer och företag, exempelvis Vestas, Vattenfall, ABB och SKF. Delar av forskningen kommer att bedrivas i labbmiljö på avdelningen för Elkraftteknik på Chalmers.

Massimo Bongiorno– Vi bygger vidare på redan etablerad forskning samtidigt som vi också kommer att utforska nya områden, säger Massimo Bongiorno, biträdande professor i elteknik och projektledare för två av VindEl-projekten. I takt med att andelen vindkraft ökar i elsystemet ställs krav på att kunna möta problem som uppstår exempelvis när det gäller högfrekventa svängningar i elsystemet och koordinerad styrning av vindparker. Det innebär att vi jobbar med ett delvis nytt tänkesätt kring vindkraftens roll och förutsättningar.


Text: Yvonne Jonsson
Foto: Oscar Mattsson och Pixabay

Beviljade projekt inom VindEL som leds från Chalmers
 • Genomslag och kortslutningsanalys i vindkraftparker med 36 kV kabelnät och vakuumbrytare
  Projektledare: Tarik Abdulahovic, Institutionen för elektroteknik
  Beviljat belopp: 1 329 000 kr
 • Detektera och motverka lagerström för längre livslängd av huvudaxellager
  Projektledare: Ola Carlson, Institutionen för elektroteknik
  Beviljat belopp: 5 000 000 kr
 • Inverkan av gläntor i skog: CFD-beräkningar och LIDAR-mätningar
  Projektledare: Lars Davidson, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
  Beviljat belopp: 2 989 000 kr
 • Nätskapande vindpark – koordinerad styrning av vindpark och energilager för storskalig integration av vindenergi
  Projektledare: Massimo Bongiorno, Institutionen för elektroteknik
  Beviljat belopp: 4 994 000 kr
 • Variationshantering för effektiv integrering av stora mängder vindkraft
  Projektledare: Filip Johnsson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  Beviljat belopp: 4 994 000 kr
 • Styrmetoder för minskning av högfrekventa svängningar i elsystem med hög penetration av kraftelektronikbaserade vindparker
  Projektledare: Massimo Bongiorno, Institutionen för elektroteknik
  Beviljat belopp: 2 964 000 kr

  Fakta om VindEL
  Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram VindEL omfattar totalt 133 miljoner kronor under åren 2017–2021.
  VindEL syftar till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft.
  Programmet har tre övergripande prioriterade insatsområden:
  • vindkraft för svenska förhållanden
  • hållbarhet
  • integration i elsystemet


   

  Läs mer
  ”Stort intresse för forskning och innovation inom vindkraft”, nyhetsartikel på Energimyndighetens hemsida 2017-12-11 och mer information om de beviljade projekten

  Svensk vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) vid Chalmers


  Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.