De tar chansen att gästforska inom industrin

​Chalmersforskarna Giuseppe Durisi och Tomas Bryllert tilldelas strategiskt mobilitetsbidrag 2017 från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Syftet är att öka rörligheten mellan näringsliv och akademi för att berika respektive miljö.
​Totalt 15 miljoner kronor fördelas på 14 sökande. Det strategiska mobilitetsbidraget täcker kostnader motsvarande ett års heltidsarbete för en person som vill gästforska på en annan arbetsplats än sin ordinarie.

Forskning om uppkoppling för sakernas internet
Länk till nyhetsartikel.Informationsteori är det forskningsområde som sysselsätter Giuseppe Durisi, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik. Det är en matematisk disciplin som handlar om metoder för att på bästa sätt representera, kommunicera och lagra digital information. Han får bidraget för projektet "Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT", som ska genomföras hos företaget Qamcom i Göteborg.
– En av de största utmaningarna inom mitt forskningsområde just nu är hur man kan få säker, pålitlig och låglatent trådlös uppkoppling att fungera för ett stort antal enheter som vill utbyta data med varandra, säger Giuseppe Durisi. Det kan handla om trafik- och energiövervakning, termostater, smarta klockor eller andra sensorer som används för sakernas internet (Internet of Things, IoT).

– Jag vill ta fram och testa nya lovande uppkopplingslösningar, fortsätter Giuseppe Durisi. Hos Qamcom planerar vi att identifiera de mest relevanta användarscenarierna tillsammans med utvalda svenska kommuner. De är naturliga intressenter i mitt projekt, eftersom kommunerna kan dra nytta av IoT-lösningar som ger högre effektivitet och minskade kostnader för samhället.

Sverige har ambitionen att bli världsledande på att utnyttja de möjligheter som digitalisering medför. Att utveckla IoT-uppkopplingen är ett av de viktigaste första stegen.
– Qamcom är en framstående aktör i det svenska IoT-landskapet, och därmed en naturlig partner för mig att vilja samarbeta med, inte minst med tanke på att företaget har tidigare framgångsrika samarbeten med Chalmers bakom sig. Jag uppskattar deras helhetsorienterade systemsyn, som kompletterar min akademiska bakgrund, avslutar han.

Giuseppe Durisi kommer att arbeta deltid med projektet under 18 månader, från och med juni 2018.

Radarsystem vid mycket höga frekvenser
Länk till nyhetsartikel.Tomas Bryllert forskar på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap MC2. Han jobbar brett med allt från komponent- och kretsteknologi upp till fungerande system.
– De senaste åren har jag jobbat mycket med radarsystem vid mycket höga frekvenser (220 GHz, 340 GHz). Dessa radarsystem använder vi sen för att ta högupplösta tredimensionella bilder och för att göra spektroskopi. Vi tittar på flera olika tillämpningar av dessa radarsystem, bland annat processövervakning i industriella reaktorer, säkerhetstillämpningar och atmosfärsforskning, säger Tomas Bryllert.

Han får nu en en årslön för att gästforska på försvarskoncernen Saab, något som han ser fram emot:
– Det känns väldigt roligt och spännande att ta sig an ett nytt område och en ny arbetsplats, samtidigt är jag lite orolig för hur tiden ska räcka till för det de åtaganden jag har på Chalmers och för livet utanför jobbet.

Kombinera Chalmers kunnande med Saabs radarexpertis
På Saab ska Tomas Bryllert undersöka möjligheterna med så kallad MIMO-radar. Det är ett radarsystem som består av många sändar- och mottagarelement, där man har individuell kontroll på varje element. Detta är en del i utvecklingen av radar från system baserade på mekaniskt styrda reflektorantenner till elektroniskt styrda antenner.
– Det finns många likheter med nästa generations basstationer för kommunikation och mobiltelefoni som också kommer att använda sig av elektroniskt styrda antenner. Vi hoppas kunna kombinera Chalmers kunnande inom experimentella radarsystem och kommunikationsforskning med Saabs radarexpertis för att demonstrera och bättre förstå MIMO-radar, säger Tomas Bryllert.

Text: Yvonne Jonsson och Michael Nystås
Foto: Oscar Mattsson och Anna-Lena Lundqvist

Läs mer om det strategiska mobilitetsbidraget

Läs mer om Qamcom


Sidansvarig Publicerad: on 13 nov 2019.