De sätter masterkunskaperna på prov

Designprojektkursen är ett uppskattat inslag av många masterstudenter. Här sätts de blivande ingenjörernas problemlösningsförmåga på prov samtidigt som de får chans att tillämpa sina förvärvade kunskaper från tidigare kurser. Projekten baseras på verkliga problem inom pågående forskning på Chalmers, ofta med en koppling till industri och samhälle.

–      Det som har varit roligt med vårt designprojekt har varit att kunna testa våra algoritmer på en praktisk plattform, även om det var en väldigt förenklad version av verkligheten, berättar Ellinor Claesson.

Hon är en av de studenter som antog ingenjörsutmaningen med automatiserade vägkorsningar. I och med den snabba utvecklingen av självkörande fordon står bilindustrin inför att utveckla ett system för att på ett säkert och effektivt sätt koordinera självkörande fordon genom en vägkorsning.

På masterprogrammet Systems, Control and Mechatronics erbjuds varje år ett stort urval av projektförslag för studenterna att välja bland. Projekten handleds av forskare från olika ämnesområden inom institutionen för elektroteknik, vilket ger en stor variation av problemställningar.

Ett annat av årets cirka 30 projekt var ’Chalmers Postman Robot’, där uppgiften var att få roboten att hämta post från vaktmästeriet och självmant ta hissen upp till femte våningen, för att leverera brevet till handledarens kontor. Utrustad med en förprogrammerad karta och en LIDAR – en laserskanner som kan mäta avstånd, kan roboten känna av var i byggnaden den befinner sig. Den har också en kamera som kan upptäcka så kallade AprilTags, en sorts markörer som satts upp längs med den planerade rutten som roboten läser av för att bestämma sin position.

–      Vi hade sex veckor på oss att slutföra projektet. Med tio personer i projektgruppen var det en utmaning att dela upp arbetet i mindre grupper för att kunna samarbeta på ett effektivt sätt, säger Hannes Jubro Kool, en av studenterna bakom brevbärarroboten.

Petter Falkman är ansvarig för designprojektkursen inom systemteknik, reglerteknik och mekatronik. Han menar att den är en bra förberedelse för det kommande examensarbetet, genom att studenterna får lära sig att ta ett projekt genom alla faser från specifikation till test och verifiering. Han har också planer på att utveckla den redan populära kursen ytterligare.

–      Min förhoppning är att vi i framtiden ska kunna knyta ännu närmare band med parter från industri och samhälle. Genom att bjuda in våra samarbetspartners utanför Chalmers att ta fram projektförslag och handleda studenterna i samarbete med våra forskare, hoppas vi på fler verklighetsbaserade utmaningar för våra blivande ingenjörer att jobba med. Det är också ett bra sätt att visa upp för industrin vad våra studenter kan när de kommer ut på arbetsmarknaden, säger Petter Falkman.


Läs mer om Masterprogrammet Systems, Control and Mechatronics

Läs mer om masterstudier på Chalmers


Sidansvarig Publicerad: on 13 feb 2019.