Mats Leijon
​Mats Leijon vid sin installationsföreläsning på Chalmers, som hade rubriken "Electricity - any need for science and Innovation?".

Profil inom förnybart återvänder

​Cirkeln är sluten för Mats Leijon. Som nytillträdd professor inom Elektroteknik är han tillbaka på Chalmers, där han en gång började sin tekniska bana, efter 35 produktiva år som forskare, uppfinnare och entreprenör.
– Det blir ett nytt och spännande steg, säger Mats Leijon. Jag ser mig som en resurs för att backa upp de lite yngre forskarna och bidra med mina kunskaper där de gör mest nytta.

Hans karriärväg har gått via studier i elektroteknik på Chalmers i början av 1980-talet. Efter disputationen i högspänningsteknik 1987 började han arbeta på ABB i Västerås. Under sina 13 år vid företaget var han bland annat forskningschef och utvecklade mätteknik för diagnostik och övervakning av isolationssystem och elkraftapparater. Dessutom har han uppfunnit och utvecklat produkter inom kraftgenerering. Mest känd är Powerformer, en högspänningsgenerator för direktanslutning till elnätet utan mellanliggande transformator.

Utvecklar förnybart
Mats Leijon är sedan år 2000 professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. Han har cirka 1500 patent och har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar. Att utveckla förnybara energikällor med hjälp av vågor, vind och strömmande vatten har blivit hans specialitet. Parallellt har han startat bland annat företaget Seabased som konstruerar, bygger och installerar vågkraftparker till havs. Forsknings- och demonstrationsanläggningar finns utanför Lysekil.

Han avvecklar nu en del av sina många engagemang för att också kunna vara en resurs inom forskningen på Chalmers.

– Jag ser fram emot att få kombinera teori och praktik mer än vad jag kunnat göra tidigare inom akademin, säger Mats Leijon. Här på avdelningen Elkraftteknik finns bra laboratorieverksamhet.

Att spänna bågen och sätta höga mål ser han som avgörande för framgång.

– Först och främst ska jag sätta mig in i verksamheten så att vi kan söka pengar för spännande forskning, men exakt inom vilka områden är ännu för tidigt att säga.

Mats LeijonViktigt att göra hemläxan
– Som forskare är det viktigt att inte begränsa sig i sitt tänkande. En förutsättning är att man har gjort sin hemläxa och har en stabil och solid kunskapsbas i grundläggande teori, betonar Mats. Då har man också förutsättningar att ta ansvar i samhällsutvecklingen.

– För att förverkliga sina idéer kan man som ingenjör inte heller bortse från vad som är praktiskt möjligt och kommersiellt gångbart att genomföra, konstaterar han. Men det gäller att inse hur den egna forskningen passar in i en större helhet.

Likriktningen inom akademin ser han som ett problem.

– Människor av samma typ tenderar att välja samma typ av lösningar, men frågan är ju om det är rätt lösningar som då lyfts? På Uppsala universitet utgör kvinnorna omkring 40 procent inom elektroområdet. Kanhända har jag några lärdomar därifrån att bidra med här, avslutar Mats Leijon.

Text: Yvonne Jonsson

Kontakt: Mats Leijon, professor, institutionen för elektroteknik, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.