Chalmers rekryterar världsledande expert i mikrovågstomografi

Professor Paul Meaney bedriver världsledande forskning på mikrovågsteknik för medicinska tillämpningar. Rekryteringen till Chalmers stärker den redan framstående forskning inom mikrovågstomografi som bedrivs här.
Bilddiagnostik med hjälp av mikrovågor är en starkt framväxande metod inom medicinsk radiologi med mycket stor potential, och med många olika tillämpningar inom vården. Professor Paul Meaney bedriver forskning inom flera olika tillämpningsområden, men med primär fokus på mikrovågsmammografi samt övervakning av pågående bröstcancerbehandling.

Med hjälp av regelbunden undersökning med mikrovågsavbildning kan patienter som behandlas med cellgifter övervakas för att se hur tumören svarar på behandlingen.

Paul Meaney– Genom att övervaka patienterna kan vi berätta om tumören svarar på cellgiftsbehandlingen eller inte. Och om inte, kan behandlingen justeras på lämpligt sätt i ett tidigt skede. Cellgiftsbehandlingen pågår vanligtvis i sex månader, vilket innebär att det finns ett stort värde i att övervaka förloppet, säger Paul Meaney.
Det finns förstås andra bildtekniker inom vården idag men de är antingen dyra, innebär ingrepp, eller exponering för strålning och är därför inte lämpliga för upprepade undersökningar.

Initialt kommer Paul Meaney att arbeta både på Dartmouth College och Chalmers, och hans pågående arbete kommer att ge hög profil till projekt på Chalmers. Bland annat planeras driftsättning av ett flertal system för kliniska studier kring uppföljning av cellgiftsbehandling, något som finansieras av National Institutes of Health, NIH och drivs i samarbete med General Electrics (GE) Global Research Center. Ett system planeras i Dartmouth, ett vid University of Massachusetts och eventuellt ett på Chalmers.

Hur fungerar det?
Ett flertal antenner placeras runt bröstet och sänder i tur och ordning in svaga mikrovågssignaler i bröstvävnaden. Mottagarantennerna registrerar de reflekterade signalerna, vilka varierar beroende på vävnadens sammansättning. Varje antenn sänder i turordning, till dess bröstet är genomlyst från alla håll.

– I bilderna kan vi då avläsa att områden med hög konduktivitet motsvarar tumörerna, låg konduktivitet motsvarar normal vävnad, och till skillnad från andra avbildningstekniker påverkas inte resultaten av vare sig BMI (anger mängden kroppsfett), ålder eller vävnadens täthet, säger Paul Meaney.

Han är uppenbart entusiastisk över mikrovågstekniken och hur den kan komplettera befintliga bilddiagnostekniker. Den största utmaningen hos alla bildtekniker är att förbättra specificiteten, det vill säga förmågan att utläsa vad bilderna visar.

– Med mikrovågstomografi kan vi erbjuda högre specificitet. Läkare har ett stort behov av att kunna diagnostisera avvikelser med bildteknik, och förhoppningsvis slippa utföra ingrepp som exempelvis vävnadsprov, säger Paul Meaney.

Mikrovågstekniken är även fördelaktig eftersom den är icke-joniserande, vilket innebär att det inte sänds ut någon farlig strålning. Paul Meaney har arbetat med mikrovågor i många år, och han har noterat att ordet omedelbart ger människor en felaktig bild, och har upprepade gånger behövt klargöra teknikens ofarlighet.

– Mikrovågorna som används för medicinsk bilddiagnostik har en typisk strålning på 1 mW. En vanlig mobiltelefon utstrålar 1W, så om du är bekväm med att använda din mobiltelefon, då har du definitivt inte något problem med mikrovågstomografi, säger Paul Meaney.

En framtid på Chalmers
Rekryteringen av professor Meaney har möjliggjorts genom medel från Chalmers stiftelse, en finansiering på 20 MSEK under 2015-2020, som en del av stiftelsens strategiska investeringsprojekt. Och Paul Meaney är genuint glad över att ha fått erbjudandet. Han påpekar att Chalmers har flera intressanta företag i regionen, och Chalmers är föregångare i att ta mikrovågsforskningen till kliniska prövningar och produkter. Han är väl förtrogen med forskargruppen i medicinteknik vid Chalmers.

– Jag har känt Mikael Persson och Andreas Fhager under lång tid och det finns flera viktiga likheter mellan vår forskning. Jag bidrar med expertkunskap från min sida, men det finns också synergier i vad vi vill göra.

Professor Mikael Persson, avdelningschef för medicinsk teknik på Chalmers, håller med.
– Paul Meaney är utan tvekan världsledande inom området, och med ett oöverträffat internationellt nätverk. Rekryteringen har avsevärt stärkt vår forskargrupp på Chalmers, säger Mikael Persson.

Det visar sig att Paul Meaney och hans familj också har ett visst personligt intresse i att flytta till Sverige. Hans hustrus mormor föddes i Eskilstuna, så de har avlägsna släktingar här.


Text och foto: Malin Ulfvarson


Short bio:
Professor Paul Meaney, Department of Signals and Systems, Division of Signal Processing and Biomedical Engineering, and Professor of Engineering at Dartmouth's Thayer School of Engineering, Hanover, NH. Research interests include microwave imaging for biomedical applications; microwave antenna design; thermal modeling and system design for focused ultrasound surgery applications. He received his PhD in Engineering Sciences, at Dartmouth College in 1995. He is also an Associate Editor of IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Chalmers
Chalmers har en världsledande position inom mikrovågsbaserad diagnostik av stroke, och är ledande i mikrovågstomografi med tonvikt på nästa generation av algoritmer och klassificering. Chalmers har också en ledande position inom det allmänna området mikrovågsteknik. Genom sina forskningscentra CHASE, GigaHertz och MedTech West finns en unik forskningsmiljö.

Länkar:
Forskargrupp: Biomedicinsk elektromagnetik, Institutionen för Signaler och system, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.