Benförankrad hörapparat - en väg till hörande för barn med hörselskada

​Benförankrade hörapparater kan förändra livet för personer med hörselnedsättning. Många barn är i behov av hjälpmedlet, men okunskapen är stor. En ny film om BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) ska informera och stötta föräldrar till barn med hörselnedsättning.

Se trailern till filmen, där bland andra professor Bo Håkansson från S2 medverkar!

​Forskare från institutionen för Signaler och system, ledda av professor Bo Håkansson, har utvecklat tekniken med hörselimplantat som förankras i skallbenet. Ljudvågorna leds genom skallbenet till innerörat, och ger personer med hörselnedsättning en form av naturlig hörsel.
 
Inom såväl vård som skola / förskola är bristen på information om benförankrade hörselhjälpmedel stor. Föräldrar till barn med hörselnedsättning behöver kunskap för att vara mer delaktiga i barnets habilitering och kunna ta aktivare beslut kring exempelvis val av skola. Inom vården behöver man kunna stötta föräldrarna och svara på frågor.
 
En ny film avser att förse föräldrar och professionella med information om benförankrade hörselhjälpmedel. Filmen är framtagen av föreningen Barnplantorna i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset och med Chalmers som en av sponsorerna. Professor Bo Håkansson medverkar för att berätta om implantatet, dess utveckling och fördelarna med den avancerade tekniken.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 maj 2017.