Mororcykel-app

Appen som själv larmar vid en mc-olycka

​På svenska vägar testas just nu ett nytt sätt att larma vid motorcykelolyckor. Tack vare en algoritm utvecklad på Chalmers kan information från sensorerna i mc-förarens egen mobiltelefon användas för att identifiera att en olycka inträffat och automatiskt kalla på hjälp via SOS Alarm.​
​​Motorcykelförare är jämförelsevis utsatta och oskyddade i trafiken. Varje år skadas omkring 250 mc-förare allvarligt i Sverige enligt statistik från Transportstyrelsen. Trenden är ökande – 2018 omkom 47 motorcyklister, vilket är den högsta noteringen på tio år.

​– Inträffar en singelolycka och föraren hamnar medvetslös i diket kan det gå lång tid innan någon lägger märke till vad som hänt, säger Chalmersforskaren Stefan Candefjord, själv mc-förare och en av upphovsmännen till algoritmen som nu används i ett pilotprojekt hos SOS Alarm.


Forskarna Stefan Candefjord och Bengt Arne Sjöqvist har utvecklat algoritmen, som gör det möjligt att automatiskt via en app i mobiltelefonen larma SOS Alarm vid en motorcykelolycka. Tekniken med sensorlarm skulle även kunna användas för andra oskyddade trafikanter så som ryttare och fyrhjulingsförare. 

Snabb och säker hjälp för oskyddade trafikanter
Stefan Candefjord och Bengt Arne Sjöqvist, som båda forskar vid Chalmers institution för elektroteknik, är aktiva inom området prehospital e-hälsa/Digital Health. Forskningen handlar om att utveckla smarta IT-lösningar för att ge vårdbehövande rätt omhändertagande och snabb behandling redan innan patienten förs till sjukhus. I det här fallet gäller det att snabbt kunna konstatera att en olycka inträffat för att larma ut rätt blåljusresurser för att minimera skador och dödsfall.

– Vår utgångspunkt var att utveckla en funktion som liknar eCall, som moderna bilar idag är utrustade med, fast istället riktad till oskyddade trafikanter, säger Bengt Arne Sjöqvist. Finessen med en mobilapp är bland annat att den är betydligt enklare att distribuera till användarna än en specialdesignad hårdvara skulle vara – en smartphone finns ju redan i så gott som varje persons ficka.

Inledningsvis var den tänkta målgruppen ensamutövare så som cyklister, ryttare och fyrhjulingsförare. 2017 fick forskarna så kontakt med en grupp masterstudenter via Chalmers Ventures, som nappade på idén. Företaget Detecht bildades med inriktning mot mc-förare – en homogen målgrupp med likartade intressen och högt säkerhetsmedvetande, som appen kan tillgodose.

– Vi båda och Detecht kompletterar varandra väl. De är kunniga på området och drivande för affärsmodellen, medan vi kan koncentrera oss på själva forskningsdelen i projektet, säger Stefan, som även har en post i bolagets styrelse och kommer att fortsätta bidra i utvecklingsarbetet för att förbättra algoritmens funktioner.

Bengt Arne arbetar å sin sida, inom ramen för ”Prehospital ICT Arena”, med ett relaterat forskningsprojekt, TEAPaN (Traffic Event Assessment, Prioritizing and Notification). Syftet är att etablera en IT-struktur som på ett samordnat sätt ska kunna koppla samman olika eCall-lösningar, där mc-appen är ett av flera exempel, med samhällets blåljusresurser så att de prioriteras rätt och insatsen optimeras utifrån vad som faktiskt har hänt.

Vid sidan av säkerhetsaspekten erbjuder appen också användarna sociala funktioner som möjligheter att dela rutter, bilder och statistik med andra mc-förare. Något som förhoppningsvis gör appen ännu mer intressant för motorcyklister. Enbart i Sverige finns mer än 300 000 registrerade motorcyklar och även internationellt är intresset mycket stort, så marknaden bedöms vara betydande.

Testas av SOS Alarm och 15 000 mc-förare
Under tre månader, till och med maj med möjlighet till förlängning, testas appen i ett pilotprojekt hos SOS Alarm.

– SOS Alarm brukar vara restriktiva med att ta in nya funktioner, så därför är det glädjande att de välkomnar tekniken och vill utvärdera hur sensorstyrd alarmering kan bli ett hjälpmedel i deras arbete, säger Bengt Arne. 

Det har heller inte varit svårt att rekrytera mc-förare som vill testa.

– Testresultaten för april månad visar att de cirka 15 000 motorcyklisterna som ingår i projektet totalt har kört 120 000 kilometer, motsvarande tre varv runt jordklotet. En enda lindrig olycka har inträffat under körningen. Kraschen detekterades på rätt sätt, larmet utlöstes planenligt och SOS-operatören skickade helt korrekt räddningsenheter till olycksplatsen, säger Stefan.

– Falsklarmsfrekvensen har varit låg, bara en gång har larmet löst ut omotiverat. En möjlig orsak är att föraren eventuellt hade telefonen liggande löst under åkturen, vilket kan ha påverkat datan som appen registrerade och därför felaktigt tolkats som att motorcykeln välte under färd. Vi kommer att analysera alla sådana här händelser för att se vilka ytterligare förbättringar av algoritmen som kan göras.

Planer finns även på att framöver bygga in funktioner baserade på artificiell intelligens för att förhöja mc-upplevelsen. Exempelvis kan appen då rekommendera körvägar, fikastopp och rutter baserade på förarens tidigare val och preferenser.

Ur ett samhällsperspektiv är det ändå möjligheten att rädda liv som är den avgörande faktorn. Tiden som går från det att en olycka inträffar till dess att de drabbade får hjälp kan vara direkt avgörande för utgången. Förutom att ge ökad säkerhet för föraren är appen också en trygghet för familj och vänner, som snabbt kan få besked om olyckan skulle vara framme.

Dekorativ bildSå fungerar appen

Mobiltelefonens inbyggda sensorer registrerar hastighet, g-kraft och rotation. Informationen från körningen analyseras med hjälp av en algoritm som identifierar körbeteenden som tyder på att föraren inte längre har kontroll över motorcykeln. Om larmet aktiveras omotiverat har föraren 60 sekunder på sig att avblåsa larmet, i annat fall går ett larmmeddelande automatiskt till SOS Alarm med positionsangivelse. Larmoperatören söker då först telefonkontakt med föraren. Är föraren i behov av hjälp, alternativt inte kontaktbar, larmas räddningsenheter ut till den aktuella platsen.
I princip vilken smartphone som helst kan användas, det enda som krävs är att föraren laddat ner och aktiverat appen ”Detecht – din motorcykelapp”. Det är fritt fram för alla intresserade att delta som testförare.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Detecht och Yvonne Jonsson (porträttfotot)För mer information, kontakta

Stefan Candefjord​, forskarassistent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för elektroteknik på Chalmers, stefan.candefjord@chalmers.se​​

Bengt Arne Sjöqvist, docent och före detta ’Professor of Practice’ i forskargruppen Medicinska signaler och system, institutionen för elektroteknik på Chalmers, bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se, samt programansvarig för Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park


Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.