Auto brake in intersections

Aktiv trafiksäkerhet gav Volvostipendium

​Jonas Sjöberg, professor i mekatronik på Chalmers institution för elektroteknik, är mottagare av Håkan Frisingers stipendium på 250 000 kronor, för sin forskning inom elektromobilitet, aktiv säkerhet och autonoma fordon.
​Stor utveckling har skett inom transportforskningen de senaste åren –  inte minst när det gäller autonoma, självkörande, fordon. Intresset att samarbeta har vuxit både från fordonsindustrins sida och från andra lärosäten, såväl i Göteborgsregionen som internationellt.

– Det är roligt att vår forskning uppmärksammas, säger Jonas Sjöberg. Jag har kunnat bygga upp en forskargrupp med unga forskare som tagit sig an ett nytt, växande område med nya forskningsutmaningar.

Jonas SjöbergI motiveringen till stipendiet framhålls att Jonas Sjöberg framgångsrikt har utvecklat området elektromobilitet, aktiv säkerhet och autonom körning. Tillsammans med sin forskargrupp, och ofta i samarbete med andra forskare på institutionen för elektroteknik, har han arbetat med systemaspekter, dimensionering, modellering och styrning av hybriddrivlinor. Resultaten har medfört att man nu kan räkna mer exakt på den “bästa“ designen för utmaningar inom elektromobilitet och hur energihanteringen ska styras, där man förr fick förlita sig på grova uppskattningar.

Ett av de industridoktorandprojekt som Jonas medverkat till inom programmet “Intelligent Vehicle Safety System Program” har resulterat i patent som därefter lett fram till en funktion i nyare Volvo-bilar där nödbromsar bidrar till att undvika olyckor i vänstersvängar.

De senare årens forskning har fokuserats på frågor kring autonom körning.

– Det som tilltalar mig mest med forskningsområdet är att man ställs inför så mångfacetterade och komplexa problem att det för varje nytt framsteg alltid finns mer att förstå, säger Jonas Sjöberg. Viktigt är också att samspelet mellan människa och teknik alltid är i fokus.

Prisceremoni och föreläsning
Den 29 maj sker ceremonin då Jonas Sjöberg belönas med 2017 års Håkan Frisinger-stipendium. I samband med detta håller han en föreläsning med rubriken ”Historien bakom avancerad forskning: från neuronnät till självkörande bilar”.

– Jag känner mig hedrad att få ta emot stipendiet, säger han. I min föreläsning tänker jag tala om hur min forskning har utvecklats fram till idag och hur tillfälligheter emellanåt kan spela in under resans gång.

Förutom Jonas Sjöberg finns även möjlighet att lyssna till Bo Wahlberg, professor i reglerteknik på KTH, Nikolce Murgovski, docent i mekatronik vid Chalmers, samt Erik Coelingh, technology advisor vid Zenuity AB och adjungerad professor vid Chalmers. Se detaljerat program via länken.
Mer information och anmälan till seminariet

Kontaktuppgifter
Jonas Sjöberg, professor, Institutionen för elektroteknik, Chalmers
jonas.sjoberg@chalmers.se


Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning
Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987, och styrelseordförande 1997–1999.
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom transportmedelsområdet genom att utge stipendier. Stiftelsen grundade 2001 ett stipendium på 250.000 kronor, som årligen tilldelas en forskare vid ett svenskt universitet eller högskola. Stipendiet ska främja forskning och utveckling inom transportmedelsområdet och belönar i första hand redan gjorda insatser inom området.
Läs mer om Håkan Frisinger-stipendiet


Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.