ABB och Chalmers forskar tillsammans inom elkraftteknik

​​Utvecklingsmöjligheter inom elkraftområdet står i fokus när Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, beviljar forskningsanslag till två projekt som drivs i samarbete mellan ABB och Chalmers.
Olof Hjortstam och Rahul Kanchan arbetar sedan flera år tillbaka i olika roller inom forskningsverksamheten på ABB i Västerås. Under 2019 utsågs de till adjungerade forskare på Chalmers. Syftet är att knyta närmare band mellan akademin och industrin, till ömsesidig nytta.

Nyligen stod det också klart att de båda forskarna får finansiering från SSF på vardera drygt 800 000 SEK för projekt som på olika sätt syftar till att öka nyttan av elektricitet i samhället. Båda projekten inleds under 2020 och pågår i två år.

Effektivare överföringssystem för högspänning

Olof Hjortstam, adjungerad professor vid institutionen för elektroteknik, kommer att leda projektet ”Laddningsdynamik i framtida HVDC isolationssystem”. Högspänd likströmsöverföring, HVDC (High Voltage Direct Current), är en teknik som allt oftare används världen över för att med låga förluster kunna transportera stora mängder el över långa geografiska avstånd. Forskningen handlar om att öka kunskapen om hur nästa generations komponenter och isolationsmaterial bör utformas för att klara högre spänningar och längre överföringar. Idag finns HVDC-överföringar som är mer än 200 mil långa och med spänningar upp till 800 kV DC. Inom en snar framtid kommer överföringar som är mer än 300 mil långa med en spänning på 1100 kV DC att tas i drift.

– Hur olika material samspelar i ett isolationssystem med exempelvis luft, isolationsvätskor och polymermaterial är mycket komplext att förutsäga, säger Olof Hjortstam. Syftet med projektet är att högspänningsingenjörer ska få bättre modeller att använda när de utvecklar komponenter och isolationsmaterial för framtida överföringssystem. Det gagnar i slutänden stabiliteten och effektiviteten i samhällets elförsörjningssystem.

Samarbetspartner på Chalmers är Yuriy Serdyuk, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik.

Smart teknik ställer diagnos på driften i framtidens elfordon 

Rahul Kanchan, adjungerad docent vid institutionen för elektroteknik, ansvarar för projektet ”Framtida elektriska drivlinor för eMobility”. Forskningen syftar till att utveckla innovativa tekniska lösningar för framdriften av elektriska fordon i riktning mot effektivare och driftsäkrare teknik.

– Vi utvecklar högintegrerade elektroniska omvandlare för elfordonens drivlinor, som stöds av en ny form av styrsystem med funktioner som ställer diagnos på drivlinans kondition. Genom smart underhållsplanering kan driftstörningar då undvikas, säger Rahul Kanchan.

Projektet kommer att dra nytta av smart sensorteknik och liknande digitala funktioner, som finns inom andra industriella teknikområden, och anpassa dem för avancerad användning även inom elektromobilitet. Forskningen ska också utreda vilka praktiska aspekter som krävs för att bygga upp så kallade digitala tvillingar i form av modeller av drivlinan, baserade på avancerad AI-analys, för att förutsäga servicebehov och planera underhållsinsatser.

Samarbetspartner på Chalmers är Yujing Liu, professor vid institutionen för elektroteknik.

Mer om SSF och programmet för strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar årligen ut anslag till spännande projekt för kunskapsöverföring mellan akademi och industri/klinik inom programmet Strategisk mobilitet. Syftet är att förenkla för forskare från industrin eller akademin/forskningsinstitut att arbeta hos den andra parten. SSF avsätter årligen 15 miljoner kronor till programmet.

Den här gången har totalt 14 projekt fått finansiering, varav två projekt drivs gemensamt av Chalmers institution för elektroteknik och ABB i Västerås.

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk Forskning, SFF​​

För mer information kontakta

Olof Hjortstam, adjungerad professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers samt Senior Principal Scientist vid ABB Power Grids Research i Västerås
olof.hjortstam@se.abb.com

Yuriy Serdyuk, biträdande professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers
yuriy.serdyuk@chalmers.se

Rahul Kanchan, adjungerad docent vid institutionen för elektroteknik på Chalmers samt Principal Scientist vid ABB Corporate Research i Västerås
rahul.kanchan@se.abb.com

Yujing Liu​​, professor vid institutionen för elektroteknik på Chalmers
yujing.liu@chalmers.se​​​​


Sidansvarig Publicerad: fr 17 jan 2020.