Marianna Ivashina
Marianna Ivashina är sedan 2017 professor i antennsystem på Chalmers och inleder nu ett svensk-taiwanesiskt forskningssamarbete. ​​
Foto: Anna-Lena Lundqvist​​

10 miljoner till antennforskning

​Marianna Ivashina får ett stort forskningsanslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning, som ska användas i ett svensk-taiwanesiskt samarbetsprojekt för att utveckla antennteknik för applikationer, produkter och tjänster inom trådlös kommunikation som efterföljare till 5G.
Professor Marianna Ivashina leder forskargruppen Antennsystem vid Chalmers institution för elektroteknik. Under årens lopp har hon skaffat sig lång erfarenhet och stor kunskap inom design av matrisantenner för framtidens trådlösa kommunikations- och sensorsystem. De närmaste fem åren kommer hon att leda projektet 'Antenna Technologies for Beyond-5G Wireless Communication'.

Detta är ett av sex projekt som nyligen fick positivt besked om finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) i syfte att stärka svensk-taiwanesiskt forskningssamarbete.

– Vårt arbete kommer att baseras såväl på redan befintliga som på nyetablerade samarbeten mellan fem akademiska grupper i Sverige och Taiwan, säger Marianna Ivashina.

Antennlösningar för framtidens trådlösa kommunikation
– Målet är att utveckla robusta, energieffektiva och mycket kompakta matrisantennlösningar för frekvenser som överstiger 100 GHz, vilket möjliggör kommande applikationer, produkter och tjänster för trådlös kommunikation bortom 5G-tekniken, B5G.

Projektets huvudsyfte är att undersöka innovativa antennarkitekturer för att lösa de komplexa utmaningar som finns på tillverkningssidan och när det gäller fysiska förhållanden vid millimetervågfrekvenser. För att göra antennerna så energieffektiva som möjligt behöver nya och oprövade koncept utvecklas för hur kretsarnas ska designas. Dessutom kommer avancerad kiselbaserad mikrofabrikationsteknik att användas för att ta fram tekniska lösningar som behövs för mycket kompakta antenngrupper.

Projektet stöds och följs av flera industripartners, inklusive små och medelstora företag, samt dessutom en av världens största leverantörer av mobilkommunikationssystem. Bland samarbetsparterna finns Ericsson, Gapwaves, Gotmic, Cyntec (Delta Electronics Group) och Powertech Technology.

– Jag ser samarbetet mellan industri och akademi som en viktig framgångsfaktor för att få ut mesta möjliga från de tekniska lösningar som vi kommer att utveckla, säger Marianna Ivashina. Det här är också ett utmärkt tillfälle för våra industripartners att lära och bygga upp kunskap om möjligheter och begränsningar som ny antennteknologi innebär.

Två av sex svensk-taiwanesiska projekt från Chalmers
SSF ger samtidigt forskningsanslag till ytterligare ett projekt från Chalmers: ”Advanced GaN Devices for mm and sub-mm-wave communication” som leds av Niklas Rorsman från institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

De sex projekten finansieras med 10 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

De beviljade forskningsanslagen innebär en förstärkning av stiftelsens satsningar på utbyten med demokratier i Ostasien kring teknik och vetenskap. Sedan tidigare har SSF forskningssamarbeten med Japan och Sydkorea.Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.