Women in Science

Women in Science – WiSE – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra samarbete mellan kvinnor i den akademiska världen.

WiSEInstitutionen för elektroteknik vid Chalmers är värd för nätverket och stöttar verksamheten ekonomiskt. Målgruppen för de aktiviteter som WiSE anordnar är i första hand forskare vid Chalmers samt forskare som är engagerade i MedTech West.

WiSE vision är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att meritera sig för nya tjänster och lyckas i sina akademiska karriärer. Syftet med WiSE är att erbjuda ett dynamiskt och inspirerande nätverk, och att motivera kvinnor som vill framåt i sitt akademiska yrkesliv och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Seniora kvinnliga forskare, såväl från Sverige som andra länder, bjuds in av WiSE att hålla seminarier och verka som förebilder. Omkring tio lunchseminarier anordnas varje år. Seminarierna är öppna för alla med intresse att lära av kvinnliga förebilder inom akademin. Särskilt välkomna är deltagare från Chalmers, MedTech West, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och Högskolan i Borås. 

Nätverket grundades 2011 som en del av EU-projektet “Female role models and partners”, som i första hand fokuserade på forskare inom medicinsk teknik på Chalmers och MedTech West.

Kontakta WiSE
Vill du få inbjudningar till WiSE-seminarium eller har du idéer som du vill dela med dig av till WiSE-teamet? Skicka e-post till WiSE ​

Lunchseminarier 2019

 

WiSE 

Jennifer Alvén, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers 

Sabine Reinfeldt, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Hana Dobsicek Trefna, forskarassistent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Eva Lendaro, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Helene Lindström, kommunikatör, MedTech West

Yvonne Jonsson, kommunikatör på institutionen för elektroteknik, Chalmers 


​​​

Publicerad: ti 21 aug 2018. Ändrad: må 13 maj 2019