Syntolkning: Dekorativ bild

Women in Science

Women in Science – WiSE – är ett nätverk med målet att stödja, inspirera och uppmuntra samarbete mellan kvinnor i den akademiska världen.

WiSEInstitutionen för elektroteknik vid Chalmers är värd för nätverket och stöttar verksamheten ekonomiskt. Målgruppen för de aktiviteter som WiSE anordnar är i första hand forskare vid Chalmers samt forskare som är engagerade i MedTech West.

WiSE vision är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att meritera sig för nya tjänster och lyckas i sina akademiska karriärer. Syftet med WiSE är att erbjuda ett dynamiskt och inspirerande nätverk, och att motivera kvinnor som vill framåt i sitt akademiska yrkesliv och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Seniora kvinnliga forskare, såväl från Sverige som andra länder, bjuds in av WiSE att hålla seminarier och verka som förebilder. Omkring tio lunchseminarier anordnas varje år. Seminarierna är öppna för alla med intresse att lära av kvinnliga förebilder inom akademin. Särskilt välkomna är deltagare från Chalmers, MedTech West, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och Högskolan i Borås. 

Nätverket grundades 2011 som en del av EU-projektet “Female role models and partners”, som i första hand fokuserade på forskare inom medicinsk teknik på Chalmers och MedTech West.

Kontakta WiSE
Vill du få inbjudningar till WiSE-seminarium eller har du idéer som du vill dela med dig av till WiSE-teamet? Skicka e-post till WiSE ​

WiSE lunchseminarier

Lunchseminarier 2020Lunchseminarier 2019
Mentorskapsprogram WiSE-WWACQT 

Programmet syftar till att vara ett stöd för kvinnliga doktorander och postdoktorala forskare verksamma antingen vid institutionen för elektroteknik eller inom WWACQT. Genom mentorskapsprogrammet erbjuds bland annat möjligheter att utbyta idéer, diskutera utmaningar och få karriärcoaching. Initiativet stöds av Gender Initiative for Excellence at Chalmers, GENIE.
Läs mer om WiSE-WWACQT​ mentorskapsprogram (på engelska)WiSE organisationskommitté

Eva Lendaro, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers - projektledare för WiSE

Bahareh Ahkami, doktorand på institutionen för elektroteknik, Chalmers
ahkami@chalmers.se​​

Hana Dobsicek Trefna, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Helene Lindström, kommunikatör, MedTech West
Jennifer Alvén, forskare, Göteborgs universitet/Chalmers 

Sabine Reinfeldt, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Silvi​a​ Muceliforskarassistent på institutionen för elektroteknik, Chalmers

Yvonne Jonsson, kommunikatör på institutionen för elektroteknik, Chalmers Chalmers och MedTech West


​​​​​​

Publicerad: må 26 okt 2020.