WISE-workshop om forskningens genusdimension

​Hur ser forskningens genusdimension ut? Vad anser forskare och forskningsfinansiärer?
Det blir allt vanligare att forskningsfinansiärer begär att köns- och genusperspersepktiven i forskningen ska redovisas.

Välkommen till en workshop som samlar representanter från såväl forskningsfinansiärer (Vetenskapsrådet och Vinnova) som forskare från Chalmers samt genusforskaren Trine Rogg Korsvik. Syftet är att utforska vad det innebär att inkludera könsperspektiv i forskning. Workshopen hålls på engelska.​​
Kategori Workshop
Plats: Digitalt, via Zoom
Tid: 2021-02-25 13:15
Sluttid: 2021-02-25 17:10

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.