Rasmus Westergren, Elektroteknik

​Titel: Småskalig termisk och lägespotentiell lagring av elektrisk energi i urbana områden
Examinator: Jimmy Ehnberg
Opponenter: Joakim Jacobson och Anton Odlöv

Abstract
Ökande intermittent elproduktion ställer stora krav på elektrisk energilagring. Vid utvecklingen av framtidens hållbara städer medför intressen av mikronät och självförsörjning även behov av sådan energilagring inom de urbana områdena. Två lagringsmetoder alternativa till elektrokemiska batterier är pumpkraft (PSH) och tryckluftslagring (CAES), men dessa förekommer huvudsakligen i mycket stor skala. Frågan är, går dessa tekniker att skala ned utan att verkningsgraden eller lagringskapaciteten blir mycket låg? Var i den urbana miljön kan småskalig PSH och CAES implementeras och vilka konsekvenser kan det leda till? Vilken roll kan de spela i balansen på elnätet?

En orolig tid i världen råder i spåren av Covid-19-pandemin och med kriget i Ukraina. Bland dessas konsekvenser kan emellertid en ljusglimt vara att det resulterade ekonomiska läget möjliggör beprövade teknologier som aldrig varit lönsamma, förrän nu. Detta leder till att både småskalig PSH och CAES kan vara en del i energilösningen för den hållbara staden. I studien upptäcktes därtill god prestanda för ett oväntat medieämne som alternativ till vattnet i PSH.
 
Välkomna!
Joakim, Anton och Jimmy
Kategori Studentarbete
Plats: E2 Fredrik Lamm
Tid: 2022-06-03 08:00
Sluttid: 2022-06-03 09:00

Sidansvarig Publicerad: ti 24 maj 2022.