Kommunikations- och antennsystem

Avdelningschef 

Professor Erik Ström

Kommunikationssystem

Forskargruppsledare
Biträdande professor Fredrik Brännström​

 

Forskningsområden

Kooperativa system
Biträdande professor Henk Wymeersch

Distribuerade informationssystem
Biträdande professor Alexandre Graell i Amat

Grundforskning
Biträdande professor Giuseppe Durisi

Hårdvarubegränsad kommunikation
Professor Thomas Eriksson
 
Professor Erik Agrell

Fordonskommunikation
Biträdande professor Fredrik Brännström
 
Professor Tommy Svensson
 
 

Anten​nsystem

Forskargruppsledare
Professor Marianna Ivashina 

Forskningsområden

Gruppantennsystem
Professor Marianna Ivashina

Extremt bredbandiga antenner och millimetervågsantenner
Professor Jian Yang

Elektromagnetiska beräkningar
Docent Rob Maaskant

OTA karakterisering av antennsystem
Forskarassistent Andrés Alayon Glazunov

Gapvågledarteknik och byggsätt
Forskarassistent Ashraf Uz Zaman


Läs mer om forskning inom Antennsystem
 ​

Optiska nätverk

Forskargruppen anslöt den 1 april 2019 till institutionen för Elektroteknik från KTH​. Webbsida är under uppbyggnad.

Publicerad: ti 17 mar 2015. Ändrad: to 04 apr 2019