Antennsystem

 
Forskargruppsledare
Professor Marianna Ivashina 

Forskningsområden

Gruppantennsystem
Professor Marianna Ivashina

Extremt bredbandiga antenner och millimetervågsantenner
Professor Jian Yang

Elektromagnetiska beräkningar
Docent Rob Maaskant

OTA karakterisering av antennsystem
Forskarassistent Andrés Alayon Glazunov

Gapvågledarteknik och byggsätt
Forskarassistent Ashraf Uz Zaman

Om forskningsområdet Antenner

Arbetet i forskargruppen Antennsystem omfattar teori, design, metoder, mätningar, material och numeriska simuleringar för antenner. Forskningen utnyttjas i ett flertal applikationer, såsom mobilkommunikation, radioastronomi, medicin, satellitkommunikation och radiolänkar. De metoder vi utvecklar används också för konforma antenner, multifunktionsantenner, fasstyrda antenner och fokalplansantenner för reflektorsystem.
En del av forskningen fokuserar på hur små antenner och mobila terminaler arbetar i komplexa vågutbredningsmiljöer med flervägsinterferens och fädning, samt på multiport-antenner för kommunikationssystem med MIMO.
Ett annat fokus berör nyttjandet av metamaterial och metaytskikt. Inom detta område har forskningsavdelningen Antennsystem i två årtionden genomfört banbrytande forskning. Denna har bland annat resulterat i ”Gapvågledare”, en vågledningsteknologi för bredband, med små förluster till låg kostnad.
FDekorativ bildör närvarande utvecklar antenngruppen en matare för ultra-bredband, avsedd för framtida radioteleskop för astronomi, såsom Square kilometer array (SKA). Detta sker i samarbete med Onsala rymdobservatorium och Institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers.
På sista tiden har antenngruppen förstärkts med två forskare från Netherland Institute of Astronomy, Astron, och ytterligare en från Valencias universitet. Det har lett till att ett nytt forskningsområde introducerats, nämligen smarta antennsystem. Forskningen är relaterad till såväl karakterisering av MIMO antenner som matare för ultra-bredband. Forskargruppen arbetar med utveckling av nya numeriska metoder, behandling av resultat från kommersiell mjukvara, antennteori, designmetoder, praktisk antenndesign, nya mättekniker och teknologi för antennsystem, signalbehandling för antennsystem och algoritmer för strålformning.
Bild 1: Illustration av en reflektor för ett SKA radioteleskop, matat med så kallad "eleven feed" som utvecklats vid Chalmers.
Läs mer om forskningsområdet Antenner

Forskningsprojekt

Metamaterials and -surfaces / Gap waveguides
The Antenna group has for two decades carried out original research on changing the boundary conditions of a metal conductor by loading its surface by periodic elements. The surface can thus acquire artificial magnetic properties. This work has been published under the terms soft and hard surfaces, using an analogy with acoustics...
 
OTA Characterization of MIMO antennas and LTE devices
Within the research centre Chase, we are doing research on a new measurement technique, aiming to characterize small antennas and complete mobile terminals with multi-port antennas for use in environments with Rayleigh fading... 
 
Ultra Wide Band Antennas for Radio Astronomy
We are currently developing a new decade bandwidth antenna with constant directivity and phase center over a decade bandwidth. This unique technology generates a performance previously unheard of. The main application is future radio telescopes such as VLBI2010 and SKA (Square Kilometer Array)...
 
Smart Array Antennas
The continued advances of high-speed digital technology and fast-data processing are enabling totally new approaches for designing the radio frequency communication and sensing systems. This involves in particular antennas with many elements, so-called multiport antennas...
 
Next generation array antennas for the broadband mobile and satellite communication systems
​Active, electrically scanned array antennas (AESA:s) find applications in various disciplines ranging from radio and radar to astronomy. The main advantage of the AESA is its capability to rapidly switch the antenna lobe between different directions...
 

ChaseOn - Antenna Systems research Centre

ChaseOn är ett forskningscentrum som fokuserar på kommunikation för trådlösa nätverk, remote sensing och mikrovågor med medicinska tillämpningar. Det huvudsakliga målet för forskningen är att överbrygga gapet mellan forskning och produkt. Universitetets forskare jobbar i nära samarbete med forskare och ingenjörer från industrin och från forskningsinstitut.

Sortera efter

Avdelningar

Publicerad: må 18 nov 2019.