Biomedicinsk elektromagnetik

 


Enhetschef: Andreas Fhager
Medarbetare i forskargruppen är listade längre ner på sidan.

Inom forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik utvecklas nya och effektivare medicintekniska metoder och system för såväl diagnostik som behandling av vissa sjukdomstillstånd. Strokediagnostik, detektering av bröstcancer, mikrovågsbehandling av tumörer samt lokalisering av epileptisk hjärnaktivitet, är exempel på
tillämpningar där Chalmers bedriver forskning som utnyttjar elektromagnetik. Forskarna bedriver även en mer allmängiltig grundforskning i syfte att upptäcka fler metoder och användningsområ​den.
 
Målet är att få fram effektivare verktyg i kampen mot några av våra stora folksjukdomar, som kan öka patienternas livskvalitet och överlevnad, samtidigt som den totala vårdkostnaden minimeras.
 
Forskningsarbetet går huvudsakligen ut på att ta fram metoder för signalbehandling samt att utveckla antennsystem och mätutrustning. Numerisk modellering och simulering av de system och algoritmer som utvecklas är också en viktig hörnsten i arbetsprocessen. Inom några projekt konstrueras även hela prototypsystem för kliniska tester.
 
Verksamheten spänner över en stor del av det elektromagnetiska spektrat, från lågfrekvensområdet och upp mot THz-området, men har en tydlig tyngdpunkt på mikrovågor. Forskningen inom elektromagnetik med medicintekniska tillämpningar har haft stor draghjälp av komponentutvecklingen som drivits fram av telekomindustrin. Signalbehandlingen och utvecklingen av algoritmer är ofta mycket beräkningsintensiv och gagnas också mycket av den ständiga och snabba utvecklingen inom IT-området.
 
En stor del av verksamheten bedrivs inom ramarna för centra ChaseOn, MedTech West och ett VR-finansierat ramprogram.

Forskningsprojekt

Microwave hyperthermia in cancer treatment
This is a project on the development of systems for hyperthermia treatment of deep-seated cancerous tumors, based on the microwave technique. The Chalmers research team concentrates especially on tumors in the neck area, and brain tumors in children...
 
Localizing epileptic brain activity – using non-invasive EEG functional neuroimaging
This project aims to improve currently inadequate diagnostics for correct and anatomically precise localization of the epileptic focus, in order to enable surgical therapy. The reason is that anti-epileptic drugs frequently fail to successfully control epileptic seizures...
 
Breast cancer detection using microwave tomography
Chalmers are developing a new method for breast cancer diagnostics based on microwave tomography. This method has the potential of providing more accurate diagnosis than that of X-ray based mammography, which is the main technique today...
 
Miniaturization of hardware
This project aims to further develop the hardware in microwave based measuring equipment, so that future equipment can be built in a compact and economical way whilst retaining measurement accuracy. The long term goal could be described as “microwave tomography on a chip”...
 
THz system och signal processing for medical diagnostics
This project investigates how Terahertz frequencies could be used in future medical applications. Compared to visible light, Terahertz waves are affected by different material properties. This means that something which is difficult to visualize with light could become much clearer in the Terahertz area... 
 
Stroke Finder
A stroke patient with a blood clot in the brain needs treatment within four hours in order not to decease or suffer severe disability. Therefore, the Chalmers research team are now developing an instrument for faster stroke diagnostics...
 
Microwave tomography for pharmaceutical processes
This project aims at developing a sensor array of antennas capable of microwave tomography for pharmaceutical processes, together with a post-processing algorithm for data analysis...

Electromagnetic Fields in Welding; EMFWELD
​The European fabrication industry is required to ensure that workers exposure to EMF (Electro Magnetic Fields) is below the levels set out by the forthcoming European Commission’s...

Model-based reconstruction and classification based on near-field microwave measurement
 
Development of Procedures and Instrumentation for Demonstration of Worker´s EM Safety 
WEMS is a EUREKA project with partners from Sweden, Switzerland, Belgium and Austria. There will be a EU-directive on workers exposure to electromagnetic fields demanding that the employers shall show compliance with the limits in the directive... 

Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: on 23 okt 2019.