Händelser: Signaler och system, Elektroteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 05 Jul 2019 07:57:44 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Rahul-Kanchan.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Rahul-Kanchan.aspxInstallationsföreläsning, Rahul Kanchan<p>EB, lektionssal, plan 4, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till installationsföreläsning: Rahul Kanchan för positionen som adjungerad professor vid institutionen för elektroteknik.​​</p>​<div>Titel: Challenges and advanced control aspects of modern high-performance electrical machines</div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture,-Rahul-Kanchan.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Shafigh-Nategh.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning,-Shafigh-Nategh.aspxInstallationsföreläsning, Shafigh Nategh<p>EB, lektionssal, plan 4, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg</p><p>​Välkommen till installationsföreläsning: Shafigh Nategh för positionen som adjungerad docent vid institutionen för elektroteknik.​​</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/E2/Kalendarium/Shafig-Nategh_250px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:216px;width:180px" /><span style="background-color:initial">​Titel: Review and Trends in Traction Motor Design for Railway, E-mobility and Marine Applications</span><div><br /><a href="/en/departments/e2/calendar/Pages/Inauguration-lecture,-Shafigh-Nategh.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer i det engelska kalendariet​​</a><br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Masterpresentation-Sachin-Madhusudhana.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Masterpresentation-Sachin-Madhusudhana.aspxSachin Madhusudhana, MPSYS<p>Landahlsrummet (rum 7430), Hörsalsvägen 9, plan 7</p><p>​ Road profile classification</p><div>​Examinator: Balazs Kulcsar, Inst för elektroteknik</div> <div>Handledare: Anton Albinsson, Volvo Cars</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sammanfattning</h2> <div><br /></div> <div>The current active suspension systems are tuned extensively on different types of roads to have a good vehicle comfort and handling for safety and economic savings. Even though different modes can be chosen depending on the mode of the driver, such as comfort or dynamic, no adaptation of these modes are made for different road surfaces. The knowledge of the road profile estimation can be used to adapt the damping coefficient on active or semi-active suspension control systems to improve the ride comfort and handling of a car. Recent improvement in communication has enabled advancement in approaches towards vehicle safety which makes it possible for communication between the road infrastructure and the vehicle. This thesis investigates design of robust Hinf observer for road profile estimation and frequency analysis of the road irregularities. They are further classified into different road standards based on roughness spectra.<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Transport-initiativseminarium-2019.aspxTransportation in the Age of Digitalisation<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Välkomna till styrkeområde Transports initiativseminarium den 26 september 2019.</p>​Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för morgondagens hållbara, säkra och effektiva transporter. Men med stadigt ökande transportflöden och höga krav på miljö, säkerhet och kompetens finns även utmaningar. <br /><div>Vilka utmaningar står fordonsindustrin och samhället inför och vilka förväntningar och behov av transportlösningar kommer användarna att ha? Framtidens fordon förlitar sig alltmer på kommunikation och delade data – vilka risker bär det?</div> <div><br />På initiativseminariet ”Transportation in the Age of Digitalisation” presenteras frågorna ur flera olika perspektiv. Chalmers styrkeområde Transport bjuder in till en heldag den 26 september. Välkomna till spännande diskussioner om framtidens transportutmaningar!<br /><br /></div> <div>Programmet och mer information finns på <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/initiative-seminar-2019/Pages/default.aspx" target="_blank">seminariets webbsida &gt;</a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.trippus.net/Participants/Transportation">Länk till registreringen &gt;</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Lokala-energisystem-viktig-pusselbit-i-energiomstallningen-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Lokala-energisystem-viktig-pusselbit-i-energiomstallningen-.aspxLokala energisystem – viktig pusselbit i energiomställningen<p>Palmstedtsalen, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​En digital marknadsplats som på ett unikt sätt kopplar samman de tre energibärarna el, värme och kyla är igång på Chalmers. Nu summeras lärdomarna. Dels om att bygga och drifta systemet, men också projektets fem policyrekommendationer för en snabbare energiomställning. Du träffar partners, experter och beslutsfattare.</p>​<div><span style="background-color:initial">Aktiviteterna finansieras genom EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.</span></div> <div><br /></div> <div>Magnús Sigfússon, direktör stadsutveckling i Göteborgs Stad, välkomnar​<br /><span style="background-color:initial"></span><div><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Program:</strong></span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Lunch</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Inspirationstalare: </span><a href="http://smartastader.com/speakers/olga-kordas/" target="_blank">Olga Kordas</a><span style="background-color:initial">, programchef Viable Cities, forskare på KTH</span><br /></div> <div>Vad är FED? - Hur fungar FED-systemet, vad det unika, vilka är lärdomarna och utmaningarna?</div> <div>Policies - Vilka policies rekommenderar FED? Varför?</div> <div>Paneldiskussion - Vilken förändring behöver vi? </div> <div>Framtid - Vad är nästa steg? Hur lever FED vidare?</div> <div>Summering </div> <div>Mingel med förtäring</div> <div><br /></div> <div>Moderator: <a href="/sv/personal/Sidor/anders-adahl.aspx">Anders Ådahl</a>, Styrkeområde Energi Chalmers</div> <div><br /></div> <div><strong>Medverkande partners:</strong></div> <div>Akademiska Hus</div> <div>Business Region Göteborg</div> <div>Chalmers</div> <div>Chalmersfastigheter</div> <div>Ericsson</div> <div>Göteborgs Stad</div> <div>Göteborg Energi</div> <div>Johanneberg Science Park </div> <div>RISE Research Institutes of Sweden</div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div>Seminariet är kostnadsfritt, men kräver registrering via länken nedan senast den 27 september</div> <div><br /></div> <div><a href="https://sv-se.invajo.com/event/johannebergsciencepark/lokalaenergisystemviktigpusselbitienergiomst%C3%A4llningen" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan till seminariet​</a></div></div>