Händelser: Signaler och system, Elektroteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 31 Jan 2023 15:40:39 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxFramtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life<p>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus</p><p>Simulatorcentrum i Väst och Chalmers Centre for Healthcare Improvement bjuder in till förevisning och dialogmöte om det framtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life.  ​​​​​​​​​​​</p><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span><span style="background-color:initial;font-size:10.5pt">Det nya Färdighetscentrum planeras bli cirka 4 000 kvadratmeter och ska preliminärt stå klart 2027.</span><span style="background-color:initial;font-size:12pt"> </span></p></div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Program</strong></div> <div>Förevisning av befintlig verksamhet vid Simulatorcentrum i Väst samt information och dialog om framtida innehåll och potentiella forsknings- och utbildningssamarbeten.<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial">​</span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgrupp</span></div> <div><span style="background-color:initial">Chalmersforskare med intresse för hälso- och sjukvård och simulering, färdighetsträning samt utvecklande av medicinteknik och nya arbetsprocesser.​</span></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">​</span><strong style="background-color:initial">Syfte</strong></p></div> <div><span style="background-color:initial">Stärka kännedomen om redan pågående verksamhet samt ge inblick i tidiga planer för ytterligare utökning och utveckling i samband med etablering av Sahlgrenska Life. Hur kan forskare på Chalmers bidra och dra nytta av denna etablering? </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Tid<br /></b>Onsdag 1 februari kl 10:00-14:30 inklusive lunch.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Plats<br /></b>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Exakt mötesplats anges närmare aktuellt datum.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Välkommen! </strong></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><span></span><div><strong>Värdar<br /><br /></strong></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="mailto:patrik.alexandersson@chalmers.se"><em>Patrik Alexandersson</em></a></span></div> <div>Centre for Healthcare Improvement (CHI), <span style="background-color:initial">Chalmers</span></div> <div><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><div><em>Torben Nordahl Amorøe</em></div> <div>Simulatorcentrum Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset</div></span></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">Om Sahlgrenska Life och Färdighetscentrum</b><br /></div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum kommer att svara mot ett ökat behov av träning i simulerad miljö för grundutbildning, fortbildning, kompetensutveckling samt avancerad färdighetsträning för samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Fortbildning, kompetensförstärkning och behov av upprepad träning under ett yrkesliv inom en sjukvård i ständig förändring anses vara nödvändig. Ny medicinsk teknik kommer att introduceras i snabbare takt vilket kommer att kräva kompetensutveckling av personal i allt större utsträckning. Färdighetscentrum kan utöver utbildning av studenter och personal även användas för att utveckla framtidens medicinska teknik och framtidens vårdmiljöer i samarbete med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Inom ramen för Sahlgrenska Life är en central målsättning att öka samverkan över gränserna mellan sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv. Utbildningsverksamhet är ett område där klara samarbetsfördelar finns mellan dessa tre aktörer. Här finns en självklar arena för möten och utbyte av erfarenheter mellan dessa intressenter.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum utgör ett centrum för basal och avancerad klinisk färdighetsträning samt träning i simulerad miljö för samtliga studentkategorier och hälsoprofessioner. Till detta länkas specifika miljöer som till exempel en hybridsal och en lägenhet, vilket innebär att studenter och medarbetare ska kunna tränas och utvecklas i allt från hemsjukvård till högspecialiserad sjukvård. Alla miljöer är anpassade för att användas för utveckling av ny medicinsk teknik och nya arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården i samverkan med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p></div></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nikolce-Murgovski.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nikolce-Murgovski.aspxBefordransföreläsning för Biträdande professor av Nikolce Murgovski<p>EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, Campus Johanneberg</p><p>​Titel: Optimal control - exemplified by trajectory planning of automated vehicles</p><br /><div><strong>​Abstract: </strong><br />Optimal control deals with maximizing a performance of a dynamical system. The process of solving optimal control problems includes several stages, such as formulating the problem mathematically, transforming and classifying the problem to a standard class of optimization programs and developing tools and methods for finding a solution efficiently. In this lecture we will use the vehicle as an example of a dynamic system, and we will venture optimal control methods for trajectory planning problems. We will discuss pros and cons of analytical and numerical solutions, explicit and implicit controllers, interior point methods, dynamic programming, and reinforcement learning. </div> <br /><div>The lecture will be held at Lecture hall EA and also be broadcasted by Zoom.</div> <div><br /></div> <div><span id="ms-rterangecursor-start"><strong>Welcome!</strong></span></div> <div><strong>Nikolce Murgovski and Anders Karlström</strong><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2023.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2023.aspxInitiativseminarium styrkeområde Transport 2023<p>RunAn, conference hall, Kårhuset, Campus Johanneberg</p><p>Electromobility is here – are we ready?  Välkommen på Initiativseminarium i styrkeområde Transport den 9 februari 2023!</p>​<span style="background-color:initial;font-weight:700">NÄR: </span><span style="background-color:initial">Torsdag den 9 februari 2023, 09:00-15:00. </span><div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">VAR: </span>RunAn, Chalmersplatsen 1, Gothenburg.<br /><br /></div> <div><span style="font-weight:700">ÖPPET FÖR:</span> Alla som är intresserade av elektromobilitet.<br /><br /></div> <div><span style="font-weight:700">SPRÅK:</span> Engelska<br /><br /><strong>ANMÄLAN:</strong> <span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">Anmälan är obligatorisk. Anmälan är nu stängd. </span></div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Välkommen!</span><br /><br /></div> <div><em style="background-color:initial">Styrkeomådesledare Balázs Kulcsár och styrkeområdesledningen i styrkeområde Transport</em></div> <div><em style="background-color:initial"><br /></em></div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial">För <a href="/en/areas-of-advance/Transport/calendar/Pages/Initiative-seminar-2023.aspx">PROGRAM​</a>, vänligen se den engelska kalendersidan. </span></div> <div><span style="font-weight:700;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Initiativseminariet är del av en seminarieserie 2023. Nästa Initiativseminarium  arrangeras av Chalmers styrkeområde Produktion. ​​</span><em style="background-color:initial">​</em><span style="background-color:initial">​</span></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nils-Hedberg.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Nils-Hedberg.aspxNils Hedberg, Elektroteknik<p>Fredrik Lamm, meeting room, EDIT trappa A och B, Campus Johanneberg</p><p>​Titel, Automated Testing and Falsification of Ship Control and Monitoring Systems for Submarines​</p>​<div><span style="background-color:initial"><strong>Examinator: Martin Fabian</strong></span><div><br /></div> <div><strong>Abstract:</strong></div> <div>This thesis investigates test automation for the ship monitoring and control system (SCMS) in the SAAB-Kockums A26 submarine. The study suggests three methods of test automation for the SCMS. The first variant is converting conventional test specifications to automated execution by scripting in SAAB-Kockum’s in-house software application. The second variant is random testing of the SCMS according to the framework ‘falsification of cyber-physical systems’. The third variant is to implement full-scale falsification for the SCMS where simulation models exist. The study shows that all of the suggested methods for test automation are applicable. Moreover, in the study new additions to the falsification framework are proposed.</div></div> <div><br /></div> <div><strong>Welcome!</strong></div> <div><strong>Nils and Martin</strong></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Artificiell-intelligens-och-den-hogre-utbildningens-framtid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/kalendarium/Sidor/Artificiell-intelligens-och-den-hogre-utbildningens-framtid.aspxArtificiell intelligens och den högre utbildningens framtid<p>A Working Lab, office building, Sven Hultins Plats 5, Campus Johanneberg</p><p>​Den artificiella intelligensens utveckling går snabbare än någonsin, och efter lanseringen i slutet av november 2022 av textroboten ChatGPT har insikten snabbt spridit sig om AI-teknikens potential till genomgripande påverkan inom såväl högre utbildning som andra samhällssektorer. Avsikten med detta seminarium är att med särskilt fokus på utbildningsfrågor reflektera över den framtid med AI vi står inför, och hur vi kan styra den i önskvärd riktning samt hantera dess olika möjligheter och utmaningar. De tre föredragen kommer att ge olika perspektiv, och mötet kommer att avslutas med en paneldiskussion med möjlighet till frågor från publiken.</p><p class="chalmersElement-P">​Arrangör: Chalmers AI Research Centre, CHAIR.</p> <p class="chalmersElement-P">Anmälan är öppen för alla som är intresserade, externt och internt, men <span>antalet platser är </span><span>begränsat.</span></p> <p class="chalmersElement-P">Seminariet hålls på svenska.<br /></p> <h3 class="chalmersElement-H3">Program </h3> <ul><li>13.15-13.20: Välkommen </li> <li>13.20-13.50: Olle Häggström: <em>AI före och efter 2022 – tekniken och dess samhällskonsekvenser </em> </li> <li>13.50-14.30: Thore Husfeldt: <em>Hur påverkar generativ artificiell intelligens högre utbildning? </em> </li> <li>14.30-15.00: fika </li> <li>15.00-15.30: Jenny de Fine Licht: <em>Möjligheter och utmaningar med AI-teknik inom samhällsvetenskaplig utbildning </em> </li> <li>15.30-16.30: Paneldiskussion med Elin Götmark (moderator), Jenny de Fine Licht, Thomas Hillman, Thore Husfeldt och Olle Häggström </li></ul> <h3 class="chalmersElement-H3">Medverkande</h3> <div><strong>Jenny de Fine Licht</strong> är doktor i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning, samt proprefekt och utbildningsansvarig på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.</div> <div><strong>Elin Götmark</strong> är universitetslektor och studierektor vid Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers, och arbetar mycket med studenters skrivande.</div> <div><strong>Thomas Hillman</strong> är professor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, och intresserar sig främst för förhållandet mellan digitalisering och vetande.</div> <div><strong>Thore Husfeldt</strong> är professor i datalogi och viceprefekt för utbildning vid IT-Universitetet i Köpenhamn. Han är flerfaldigt prisbelönad undervisare och vetenskapsförmedlare, ivrig debattör om AI-frågor och internationellt ledande forskare i algoritmteori.</div> <div><strong>Olle Häggström</strong> är professor i matematisk statistik vid Chalmers, där han också är ordförande i CHAIR:s AI-etikkommitté. Hans senaste bok är <em>Tänkande maskiner: Den artificiella intelligensens genombrott</em> från 2021. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Sammanfattningar av föredragen </h3> <div>Olle Häggström: <em>AI före och efter 2022 – tekniken och dess samhällskonsekvenser </em></div> <div>AI-utvecklingens startpunkt brukar dateras till 1956, och den har därefter gått i vågor, men 2022 kan med fog sägas vara det mest dramatiska året hittills med en rad stora genombrott. De nya AI-systemen och deras efterföljare väntas ha genomgripande påverkan på både utbildningsystemet och andra sektorer liksom på samhället i stort, men utvecklingen är inte ristad i sten. </div> <div> </div> <div>Thore Husfeldt: <em>Hur påverkar generativ artificiell intelligens högre utbildning? </em></div> <div>Högre utbildning både använder och omhandlar digital teknologi. Hur ska vi förstå digitaliseringens roll i undervisning, vad ska vi lära ut, vilket värde har etablerade kunskapsmodeller, vilka färdigheter ska vi examinera och vad är egentligen syftet med högre utbildning i en digital framtid? </div> <div> </div> <div>Jenny de Fine Licht: <em>Möjligheter och utmaningar med AI-teknik inom samhällsvetenskaplig utbildning </em></div> <div>Samhällsvetenskaplig utbildning lägger ofta stor vikt vid textproduktion vilket gör att den snabba utvecklingen av fritt tillgänglig AI-teknik har lett till stor diskussion bland lärare på samhällsinriktade program. Här behandlas vilka möjligheter och utmaningar med AI-teknik som Förvaltningshögskolan har identifierat och hur man planerar att hantera dem på kortare och längre sikt.</div> <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Anmälan <span>senast 20 februari<span></span></span></h3> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/fc513333-8659-4614-b059-40e2a3d7f379" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här.</a></div> <div><br /></div>