Händelser: Signaler och system, Elektroteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 30 Jun 2022 14:24:54 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Chalmers-i-Almedalen-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Chalmers-i-Almedalen-2022.aspxChalmers i Almedalen 2022<p>Almedalen, Visby, Gotland.</p><p>​En bred uppställning av experter och forskare från Chalmers deltar i årets Almedalsvecka, 3 juli –7 juli, som arrangörerna i Visby beskriver som en av världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En del av seminarierna hålls enbart fysiskt på plats – några av seminarierna streamas.</p><b>​MÅNDAG </b><span style="background-color:initial"><b>4 JULI</b></span><div><span style="background-color:initial"><b>08:00 - 08:50 <a href="https://almedalsveckan.info/program/64911">Vad är attraktiva livsmiljöer? Och hur skapar vi dem?<br /></a></b></span></div> <div><span><span></span></span><div class="event_resume"> I takt med ökad miljömedvetenhet kommer klimatnytta in i vad som är attraktivt. Vilka är de tydliga trenderna kring attraktivt boende, och vem bestämmer över vad som uppförs? Hur uttrycker sig planarkitekten, vad önskar den boende och hur översätter byggherren vad som är attraktivt? <span></span><span><span><br /><strong>I panelen:</strong> </span></span><a href="/sv/personal/Sidor/nylander.aspx" target="_blank" title="chalmer.se"><span><span>Ola Nylander, professor, Centrum för boendets arkitektur</span></span>/ACE</a><br /></div> <span style="background-color:initial"><b><br />08:15 - 09:00. </b><a href="https://almedalsveckan.info/program/65990">Hur ska vi tillsammans få stopp på fartygs utsläpp av kemikalielastrester i havet? </a></span><br /></div> <div>Fartyg som transporterar flytande ämnen måste rengöra tankarna innan en ny produkt lastas. Det sker både i hamn och till havs. Reglerna för fossila oljor är betydligt strängare än för vegetabiliska oljor och andra kemikalier, fast skadan kan vara lika stor. Behöver reglerna för tankrengöring ändras?  </div> <div><b>I panelen: </b><a href="/sv/Personal/Sidor/anna-lunde-hermansson.aspx"><b>Anna Lunde Hermansson, doktorand, Chal</b><b>mers</b>​</a>.<br /><br /></div> <div><b>10:00 - 10:45.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64236">Högskolans betydelse för akademikers livslånga lärande</a> </div> <div>Inom ramen för LAS-reformen införs ett omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Men hur är högskolesektorn rustad för att ta emot en stor andel yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig? </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/ankarl.aspx">Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers</a>.</div> <div><br /></div> <div><b>10:00 - 11:00.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66038">Behövs nya principer för samverkan i en missions-driven tid?​</a> </div> <div>När nya parter och intressenter tillkommer i många forskningssammanhang, behöver vi uppdatera våra samverkansmodeller till version 2.0 eller fungerar den vanliga svenska diskussionsmodellen? Och hur ska umgängesprinciperna se ut mellan olika aktörer i samverkansforskning? Lyssna på en paneldebatt om vår nya tids samverkansutmaningar med rektorerna för Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet, samt representanter för Volvo Cars, Volvo Group och Scania. </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/Stefan-Bengtsson.aspx">Chalmers rektor Stefan Bengtsson</a></div> <div><div><br /></div> <div><b>12:00 - 13:45.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/65667"><span style="background-color:initial">V</span><span style="background-color:initial">em ska driva klimatomställningen? </span>​</a></div> <div>Varför går den svenska klimatomställningen så långsamt trots att tekniken är känd och kostnaderna är låga? Vad visar den senaste forskningen gällande teknik, näringsliv, flyg och mobilitet? Hur kan kommunikation och samverkan mellan aktörer skapas och bidra till att öka omställningstakten?</div> <div><b>I panelen:</b> <span style="background-color:initial"><a href="/sv/Personal/Sidor/jorgen-larsson.aspx">Jörgen Larsson, Docent och forskare inom hållbar konsumtion, Chalmers, vice programchef, Mistra Sustainable Consumption</a></span><span style="background-color:initial"> </span></div></div> <div><br /></div> <div><b>13:00 - 14:00.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66041">Kan svensk batterikompetens säkras en minut i tolv? </a></div> <div>Hur kan vi röra oss från inbördes konkurrens till en gemensam positionering inom den gröna omställningen av transportsektorn? I detta seminarium presenterar akademi och industri ett gemensamt förslag om hur Sverige ska ta en ledande internationell roll i omställningen till ett elektrifierat samhälle. </div> <div><b>Arrangörer:</b> Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Volvo Cars</div> <div><br /></div> <div><p class="MsoPlainText"><b>13:00-14:00.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64712">Sveriges framtida kompetensbehov i matematik</a><br /> I Sverige idag ropas det efter kompetens inom många områden som bygger på matematik. Det råder växtvärk. Hur kan vi framtidssäkra kompetenstillgången inom matematik, både när det gäller grundläggande matematiska kunskaper och spetskompetens på forskarnivå.<br /><b>I panelen:</b> <span style="background-color:initial"><a href="/sv/personal/Sidor/torbjorn-lundh.aspx">Torbjörn Lundh, professor, matematiska vetenskaper, Chalmers och Vicerektor, Göteborgs Universitet</a>, </span><a href="/sv/Personal/Sidor/rowlett.aspx"><span style="background-color:initial">J</span><span style="background-color:initial">ulie Rowlett, Chalmers tekniska högskola</span></a></p> <p class="MsoPlainText"><br /></p></div> <div><p><span lang="EN-US"><b>14:45 - 15:45.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66288">Net zero leadershipin a time of energy insecurity​</a> <br /> There is currently a global energy insecurity. Is our current way of thinking about energy security fit for purpose? How can Europe transition away from Russian oil and gas while not worsening the cost of living crisis? Are policies for energy security and climate change working in different silos?<br /><b>I panelen</b>: </span><a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx" style="outline:0px">Tomas Kåberger, professor, energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers. </a></p> <div><br /></div></div> <div><b>15:00 - 16:00.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64197">Vad behövs för att möjliggöra en hållbar och inkluderande bostadsproduktion? </a></div> <div>Det är brist på bostäder i de flesta kommuner. Fler bostäder behövs även på orter och delmarknader där den kommersiella investeringsviljan är låg. Många människor har små möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Vad krävs för att skapa hållbara bostadslösningar på svaga marknader?  </div> <div><b>I panelen: </b><b><a href="https://research.chalmers.se/person/kajsac">Kajsa Crona, arkitekt, adjungerad professor, Chalmers​</a>, Tengbom Arkitekter</b></div> <div><br /></div> <div><b>15:45 - 16:25.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/65826">Klimat, säkerhet och resurser – hur hanterar vi flera kriser samtidigt?</a> </div> <div>Rysslands invasion av Ukraina har förändrat det geopolitiska läget och den globala spelplanen. Vårt beroende av fossila insatsvaror och råvaror är tydligt och det multilaterala samarbetet kring frågor som rör klimat och miljö påverkas.  </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/filip-johnsson.aspx">Filip Johnsson, professor I energiteknik, Chalmers, programchef, Mistra Electrification</a></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">TISDAG 5 JULI</b><br /></div> <div><b>10:00 - 10:45.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64241">Hur smart är det med solparker? ​</a></div> <div>De senaste tio åren har solel handlat om våra tak och el för egen förbrukning. Nu är det dags för nästa steg då solparker blir vanliga produktionsanläggningar. Hur kan solparker bidra till framtidsscenariot och hur smart är det med solparker i framtidens hållbara samhälle? https://almedalsveckan.info/program/64241 </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/bjorn-sandén.aspx">Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola /Regeringens Klimatpolitiska råd.</a></div> <div><br /></div> <div><div><b>11:00 - 12:00</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66382">Kan tuffare klimatkrav öka omställningstakten för tunga transporter? ​</a></div> <div>En förutsättning för att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet är att takten i omställningen måste öka – inte minst inom transportsektorn med särskilt fokus på de tunga transporterna. Det krävs innovationer, nya affärsmodeller, anpassade styrmedel och förändringar i samtliga delar av värdekedjan.<br /><span style="font-weight:700">I panelen:</span> <a href="/sv/personal/Sidor/filip-johnsson.aspx">Filip Johnsson, professor I energiteknik, Chalmers, programchef, Mistra Electrification</a></div></div> <div><p><br /><b>12:00 - 13:00.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66260">Väderberoende elproduktion – hot eller nödvändighet för industrin?</a><br />Pågående och planerade industrisatsningar i Sverige förutsätter kraftigt utbyggd elproduktion - det som kan ske här och nu är vindkraft, det är i princip hela energisektorn och elintensiva industrin överens om. I den politiska energidebatten förekommer andra uppfattningar. Vad är sant och falskt?<br /><b>I panelen: </b><a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx">Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers. </a></p> <p><br /></p></div> <div><b>12:15 - 13:20. </b><a href="https://almedalsveckan.info/program/65653">Vad händer med de fossildrivna bilarna när branschen fokuserar på el? ​</a></div> <div>Politiska beslut och bilbranschen håller fullt fokus på att elektrifiera fordonsflottan. Men Sverige består till 95% av fossildrivna fordon. Vad gör det med branschen? </div> <div><b>Medverkar: </b>Chalmers Industriteknik.<a href="https://almedalsveckan.info/program/66260">​</a></div> <div><br /></div> <div><b>12:30 - 13:30.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64074">Krisberedskap – vem får vara med? </a><br /></div> <div>Vad händer när elen slutar funka, när transporter inte sker och vattnet inte går att dricka? Hur förbereder sig vårt samhälle för kriser? Vilka får vara med och utforma krisplanerna – och funkar de för alla? </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/anna-lisa-osvalder.aspx">Anna-Lisa Osvalder, Design &amp; Human Factors, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers.</a></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/anna-lisa-osvalder.aspx"></a><br /></div> <div><b>15:00 - 15:45. </b><a href="https://almedalsveckan.info/program/65486">Hur skapar vi en hållbar fysisk arbetsmiljö för lärare och elever? </a></div> <div>Vikten av en hållbar arbetsmiljö är stor, men hur skapar vi en hållbar fysisk arbetsmiljö, efter digitaliserings intåg i skolan och effekten av pandemin?  </div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/anna-lisa-osvalder.aspx">Anna-Lisa Osvalder, Professor, Design &amp; Human Factors, Department of Industrial and Materials Science, Chalmers.</a></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">15:30 - 15:50.</b><span style="background-color:initial"> </span><a href="https://almedalsveckan.info/program/64862">Hållbart näringsliv, var står Sverige idag - levererar den svenska politiken? </a><br /></div> <div>Näringslivet är redo att ställa om, men vad krävs från politiken för att göra det möjligt? Hur påverkar den geopolitiska osäkerheten nödvändiga beslut och viktiga investeringar? Vad är viktigast nu om Sverige ska ligga i framkant och accelerera omställningstakten? </div> <div><b>I panelen: </b><a href="/sv/personal/Sidor/bjorn-sandén.aspx">Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola /Regeringens Klimatpolitiska råd.</a></div> <div><br /></div> <div><p><b>15:40 - 16:20.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/64822">Är vätgassamhället lösningen för flygets klimatomställning?</a> <br /> Vätgassamhället utifrån perspektiven hållbarhet, resiliens, värdekedjor och vad det skulle innebära för flygets möjligheter att nå målet att bli klimatneutralt till 2050? <br /><b>I panelen: </b><a href="/en/Staff/Pages/tomas-gronstedt.aspx">Tomas Grönstedt, professor, Chalmers</a><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, tahoma, arial, verdana, sans-serif;font-size:15px;background-color:initial"></span></p> <p><br /></p></div> <div><b style="background-color:initial">16:30 - 17:00. </b><a href="https://almedalsveckan.info/program/65791"><span style="background-color:initial">T</span><span style="background-color:initial">he hyperfuture is here! Amory Lovins keynote </span></a><br /></div> <div>Legenden Amory Lovins, den mångfaldigt prisbelönade hjärnan bakom Hypercar och urkraften i omställningen till förnybart kommer till Almedalen och 2030-arenan</div> <div>Hur ser en förnybar, effektiv och cirkulär hyperframtid ut - och hur når vi dit? Vilken roll har Sverige och den svenska klimat- och energipolitiken?</div> <div><b>Medverkand</b><b>e:</b> <a href="https://rmi.org/inside-amorys-brain">Am</a><span>ory Lovins, Fysiker, miljöforskare författare, Magdalen Collage</span></div> <div><a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx">Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers. </a></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">ONSDAG 6 JULI</b><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><b>10</b></span><span style="background-color:initial"><b>:00 - 10:45.</b> </span><a href="https://almedalsveckan.info/program/66070"><span style="background-color:initial">Nu kom</span><span style="background-color:initial">mer den blå ekonomin– så accelererar andra länder investeringar i flytande vindkraft till havs </span></a><br /></div> <div>Flytande vindkraft förespås få ett rejält lyft globalt och utgör en central del i det som kallas för den hållbara blå ekonomin. Seminariet ger en global utblick över satsningarna på tekniken, förutsättningarna som krävs och Sveriges potential. <br /><span style="font-weight:700">I panelen:</span> <a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx">Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.</a><br /></div> <div><br /></div> <div><p> <b>11:45 - 12:30.</b> <a href="https://almedalsveckan.info/program/66428">Framtiden är förnybar – trots motvind och myter</a> <br /> Varför vill alltfler prata om fossilfritt istället för förnybart? Och hur kommer det sig att vi fått en energidebatt som präglas av utbredd mytspridning och polarisering?<br /><span style="font-weight:700">I panelen:</span> <a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx">Tomas Kåberger, professor energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.</a><br /> </p> <p><br /></p> <p><b style="background-color:initial">13:30 - 14:30.</b><span style="background-color:initial"> </span><a href="https://almedalsveckan.info/program/65681"><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">andlingsplan mot korruption 2.0</span></a><br /><span style="background-color:initial"> I december 2020 presenterades den första nationella handlingsplanen mot korruption. Även om det var ett efterfrågat och välkommet initiativ så har handlingsplanen kritiserats för att sakna konkreta åtgärdsförslag och tydlig viljeriktning. Hur kan planen utvecklas och inkludera hela samhället?</span></p> <p><b>I panelen:</b> bl. a <b>Inga-Britt Ahlenius, fd. riksrevisor och Under Secretary-General på FN <br /></b><a href="/sv/personal/Sidor/tomas-kaberger.aspx" style="outline:0px">Tomas Kåberger, professor, energiteknisk utveckling och marknadsvillkor, Chalmers.</a></p> <p></p> <p><br /></p> <p><b style="background-color:initial">TORSDAG 7 JULI<br /></b><b style="background-color:initial">10:00 - 11:00</b><span style="background-color:initial">. </span><a href="https://almedalsveckan.info/program/65348">Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden?</a></p></div> <div>Vad är rätt eller fel? <span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">isket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. I</span><span style="background-color:initial">dag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden? </span></div> <div><b>I panelen:</b> <a href="/sv/personal/Sidor/Ingrid-Undeland.aspx">Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers.</a><br /><br /><b>Mer info:</b><br /><a href="https://almedalsveckan.info/program"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Almedalsveckans program 2022​</a><br />​<br /></div> <strong></strong><strong></strong>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Disputation Nimananda Sharma.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Disputation%20Nimananda%20Sharma.aspxNimananda Sharma, Elektroteknik<p>EA, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H</p><p>​Titel på avhandlingen: Design, Modelling and Verification of Distributed Electric Drivetrain</p><a href="https://chalmers.zoom.us/j/64647262523">​<span style="background-color:initial">Anslut till seminariet från PC, Mac, Linux, iOS eller Android via Zoom</span>​</a><span style="background-color:initial"><br /><br /></span><div><span style="background-color:initial">The seminar can be accessed through Zoom, and it will open shortly before 13:30</span><span style="background-color:initial">. We would kindly ask you to keep the video off and mute the microphone during the seminar. At the end of the session there will be an opportunity to ask questions through Zoom. In case there will be any updates about the event, these will be posted on this website.</span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Nimananda Sharma är doktorand vid forskargruppen Elmaskiner och kraftelektronik</span><div>Opponent är Professor Pragasen Pillay, Concordia University, Canada</div> <div>Examinator är Biträdande professor Ola Carlson vid forskargruppen Elnät och komponenter</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sammanfattning</h2> <div><div>Electric drivetrain in a battery electric vehicle (BEVs) consists of an electric machine, an inverter, and a transmission. The drivetrain topology of available BEVs e.g., Nissan Leaf are centralized with a single electric drivetrain used to propel the vehicle. The drivetrain components can be integrated mechanically resulting into a more compact solution. It allows the possibility to use multiple drivetrain unit to propel the same vehicle resulting into a distributed drive architecture e.g., Tesla Model S. Such distributed drivetrain can provide additional degree of freedom for control and topology optimization which could lead to reduced cost, improved efficiency, and performance.</div> <div><br /></div> <div>To reduce the cost, the drivetrain unit in a distributed drivetrain can be standardized. To standardize the drivetrain, they need to be dimensioned such that performance of a range of different vehicles can be satisfied. In this work, a method for dimensioning the torque and power of an electric drivetrain that could be standardized across different passenger and light duty vehicles is investigated. A system modelling approach is used to verify the method using drive cycle simulation. </div> <div><br /></div> <div>The laboratory verification of such drivetrain components using conventional dyno test bench can be expensive. Therefore, alternative methods such as power-hardware-in-the-loop (PHIL) and mechanical-hardware-in-the-loop (MHIL) are investigated. The PHIL test method for verification of inverters can be inexpensive as it eliminates the need for rotating electric machines. In this method, the inverter is tested using a machine emulator which consists of a voltage source converter and a coupling network e.g., inductors, transformer. The emulator is controlled in such a way that currents and voltages at the terminals resemble a machine connected to a mechanical load.  In this work, a 60-kW machine emulator is designed and experimental verified. In MHIL method, the real-time simulation of the system is combined with a dyno test bench. To utilize this method for distributed drivetrain systems, one of the drivetrains is implemented in the dyno test bench while the remaining are simulated using a real-time simulator. By including the remaining drivetrains in the real-time simulation, the need for full scale dyno test bench is eliminated thereby providing a less expensive method for laboratory verification. A MHIL test bench for verification of distributed drivetrain control and components is also designed and experimentally verified.</div></div> <div>​<br /></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxChalmers Sport & Teknologi firar 10 år<p>Runan Chalmers Kårhus</p><p>​SAVE THE DATE: Material, Digitalisering, Biomekanik och Fluiddynamik – med tillämpningar inom idrotter som cykling, hästsport, innebandy, segling, skidåkning och simning. 6–7 september fyller Chalmers Sport &amp; Teknologi 10 år. Läs mer och anmäl dig till konferensen.​</p>​<br /><span class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">​</span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/General/Chalmers_Sport_o_Teknologi_ordbild_en.png" alt="Sport Technology" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:128px;width:155px" /><span style="background-color:initial"><span style="font-size:16px"><b>C</b><b>halmers Sport &amp; Teknologi</b> initierades 2012 som ett svar på den ökade efterfrågan på mer djuplodande teknisk forskning med tillämpningar inom idrott. Sedan dess har sportsrelaterad utbildning, forskning och innovation genomförts tillsammans med över 150 externa intressenter, bland annat ett stort antal företag, idrottsförbund och föreningar samt andra offentliga organisationer<b>.</b></span><br /><br /><span style="font-size:12pt"><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" alt="jumping" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:139px;width:154px" /></span></span><div><div><div><span style="font-size:16px"><b>Idag är Chalmers </b>ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet där elitidrottare kan kombinera sin idrott med studier.</span></div> <div><span style="font-size:16px">Under 10-årsjubileumssymposiet får du möjlighet att ta del av inspirerande seminarier och workshops med svenska och internationella talare om ”Sports and Sustainability, Data driven sports research, Innovation in sports and Education in sports &amp; technology”. </span></div> <div><span style="font-size:16px"><br />Programmet för Sport &amp; Teknologis 10 års-jubileum presenteras i juni.</span></div></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><span style="font-weight:700">Läs mer:<br /></span><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Ten-years-of-Sports-and-Technology-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="font-size:16px"> Sport &amp; </span><span style="font-size:16px">Teknologis</span><span style="font-size:16px"> 10 års jubileum </span></a><span style="font-size:16px">(engelska)</span><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">C</span><span style="background-color:initial">halmers Sports &amp; Technology</span></a><br /><a href="https://www.facebook.com/ChalmersSportTeknologi/" style="font-weight:300;outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="font-weight:700">facebook.com/ChalmersSportteknologi</span></a><br /></p> ​</div></div></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspx34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology<p>Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20A</p><p>Den 14-17 september 2022 äger det 34:e årliga mötet för European Society for Hyperthermic Oncology rum i Göteborg med docent Hana Dobsicek Trefna från Chalmers som värd för konferensen.​​ ​​​​​</p><div><strong style="background-color:initial">​​<a href="https://www.esho2022.eu/"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/ESHO2022-Flyer_webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /></a></strong><span style="background-color:initial"><strong>Tema</strong></span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">FoU inom hypertermisk behandling av cancer. </span><span style="background-color:initial"><br /><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Värd för konferensen</strong><br /><a href="/sv/personal/Sidor/hana-dobsicek-trefna.aspx">Hana Dobsicek Trefna​</a>, </span><span style="background-color:initial">docent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för Elektroteknik, Chalmers.<br /><br /><strong>Språk<br /></strong></span></div> <div><span style="background-color:initial">Engelska<br /><br /><strong>Mer information</strong></span></div> <a href="https://www.esho2022.eu/"><div><span style="background-color:initial"><span></span>34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology</span></div> ​</a><div><a href="https://www.esho.info/" target="_blank"><span style="background-color:initial">Om </span><span style="background-color:initial">European Society of Hyperthermic </span><span style="background-color:initial">Oncology</span></a><br /></div> <div><br /></div>