Tentamensexpedition för Elektroteknik

Öppettider

Måndag – fredag
Vänligen skicka ett mail till studadm.e2@chalmers.se för att boka tid för uthämtning av tentamen.

Hitta till oss

Hörsalsvägen 9, våning 3, rum 3342
Kontakt: Madeleine Persson, administratör

För tentamina inom området Elkraftteknik hänvisar vi till:
Hörsalsvägen 9, våning 3, rum 3343
Kontakt: Agneta Kinnander, administratör

Publicerad: to 16 mar 2017. Ändrad: må 11 feb 2019